De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn CVA/TIA - Mijn behoeften

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mijn CVA/TIA - Mijn behoeften

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis en medisch maatschappelijk werk onderhevig zijn aan maatschappelijke veranderingen. Een maatschappelijke verandering van de laatste jaren is dat er veel bezuinigd wordt, zeker op de zorg. Mogelijk gaat dit ten koste van innovatie waardoor er niet (genoeg) aan de ambitie van het ziekenhuis gewerkt kan worden. De ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is om het meest patiëntvriendelijke en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te worden. Een andere maatschappelijke verandering is dat bijna alle gegevens voortaan digitaal moeten zijn. De gevolgen van digitale technologie zijn steeds meer zichtbaar. De e-mail is een veel gebruikt communicatie middel. Daarnaast is er op het internet toegang tot een ongekend breed aanbod aan informatie.
Medisch maatschappelijk werk heeft dagelijks gesprekken met patiënten. Vanuit deze gespreken zijn er signalen binnen gekomen van de patiënten van de afdeling neurologie. Het gaat hierbij om patiënten die een CVA of TIA doorgemaakt hebben en daarna zonder nazorg naar huis zijn gegaan. Deze patiënten hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan nazorg vanaf het moment van thuiskomst.

De probleemstelling die bij dit onderzoek geformuleerd is, is als volgt:
“Welke behoefte aan nazorg, specifiek door MMW, hebben CVA/TIA patiënten die zonder nazorg naar huis zijn gegaan en in hoeverre sluit online hulpverlening hierbij aan?”

Er wordt kwalitatief onderzoek gedaan. Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een doelgroep en waarom. Het verkrijgen van informatie bij een kwalitatief onderzoek kan bijvoorbeeld door diepte interviews. Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd door allereerst literatuuronderzoek te doen. Literatuuronderzoek wordt gedaan om verschillende aspecten van het onderzoek uit te lichten alvorens data te verzamelen.

Na het literatuuronderzoek worden interviews gehouden, deze worden half gestructureerd om de invloed van respondenten groot te houden. Belangrijk is dat de beleving van de respondent naar voren komt in de interviews. Er is dus een topic-lijst en er is ook ruimte voor inbreng van de respondent.
Na onderzoek afgerond te hebben, konden uit de informatie de volgende conclusies getrokken worden.
De patiënten hebben behoefte aan adequate informatievoorziening van MMW en waar nodig psychosociale begeleiding. Online hulpverlening kan hier gedeeltelijk bij aansluiten door correcte informatievoorziening aan te bieden en een mogelijkheid te hebben tot laagdrempelige en snelle communicatie.
Aansluitend is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de (medische) informatie op de afdeling zelf ook beter kan door partners erbij te betrekken en een betere voorbereiding te geven op hetgeen de patiënt thuis kan verwachten. Ook de communicatie van de arts naar de patiënt toe en tussen de disciplines onderling moet beter om het gevoel van de patiënt tijdens opname te verbeteren.

De volgende punten zijn concrete aanbevelingen die voortvloeien uit de conclusies.
Onderzoek is nodig naar wat de kwaliteiten van de verpleegkundige zijn en ze waar nodig te scholen in de psychosociale begeleiding. Daarbij komt dat het zorg gebied van het continuïteitshuisbezoek niet sluitend is, dus zou er na een week gebeld kunnen worden naar de patiënten die daarbuiten vallen.
De informatievoorziening in het ziekenhuis kan verbeterd worden. Zowel op maatschappelijk werk als op neurologie. Daarnaast wordt de aanbeveling tot vervolgonderzoek gedaan, voor zowel maatschappelijk werk als neurologie.
Tot slot wordt als aanbeveling gegeven dat de neuroloog zich voor komt stellen op de dag van de opname van de patiënt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersJeroen Bosch Ziekenhuis
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk