De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lotgenotencontactgroep voor loverboy-slachtoffers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lotgenotencontactgroep voor loverboy-slachtoffers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aan het einde van schooljaar 2010-2011 werd door Kompaan en De Bocht, sector vrouwenhulpverlening, locatie De Bocht de mogelijkheid geboden om ons afstudeeronderzoek uit te voeren binnen deze instelling. Na verschillende gesprekken is besloten het onderzoek uit te voeren
op basis van de volgende probleemstelling:
'Aan welke verbetering van en/of aanvulling op het huidige hulpverleningsaanbod van de afdeling 'Vorming en Training' binnen Kompaan en De Bocht, sector vrouwenhulpverlening, locatie De Bocht
gericht op loverboy-slachtoffers hebben loverboy-slachtoffers behoefte, zowel naar eigen zeggen als naar inzicht van diverse professionals?'
De probleemstelling is beantwoord middels actieonderzoek met elementen van traditioneel onderzoek. Het onderzoek is gedaan aan de hand van verschillende onderzoeksvragen die de probleemstelling beantwoorden.

Uit het onderzoek bleek dat het hulpverleningsaanbod over het algemeen goed aansluit bij de behoeften van loverboy-slachtoffers, maar lotgenotencontact bleek hierbinnen nog een groot gemis. Tijdens de eerste actiebijeenkomst bleken de professionals grotendeels dezelfde kijk te hebben op het effect van het huidige hulpverleningsaanbod als de loverboy-slachtoffers. Zij zagen het inzetten van een ervaringsdeskundige binnen het preventieaanbod als een waardevol aspect binnen het huidige aanbod en het gebrek aan lotgenotencontact als een gemis. Tijdens deze eerste actiebijeenkomst
is door de professionals besloten een handleiding voor een lotgenotencontactgroep te ontwikkelen. Omdat ervaringsdeskundigheid tijdens het onderzoek naar voren kwam als een waardevol aspect,
hebben wij dit in de uitwerking gekoppeld aan de lotgenotencontactgroep. Doordat actieonderzoek is gebruikt en de onderzochten daardoor medeonderzoeker zijn geweest, is het eindproduct een co-creatie van de onderzoekers en de professionals. Gedurende het onderzoek is er een veranderkundig proces in gang gezet, de professionals hebben met elkaar het hulpverleningsaanbod voor loverboy-slachtoffers kritisch bekeken waarbij zij ook kritisch hebben gereflecteerd op zowel hun eigen handelen als dat van hun collega's.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnersKompaan en de Bocht
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk