De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De pedagogische civil society is dichterbij dan u denkt

Handreiking voor centrum voor Jeugd en Gezin Breda over de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen rond gezin en jeugdigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De pedagogische civil society is dichterbij dan u denkt

Handreiking voor centrum voor Jeugd en Gezin Breda over de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen rond gezin en jeugdigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat JGS van de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch en CJG Breda. Het onderzoek gaat in op de ervaringen van CJG-vrijwilligers gericht op de groepsbijeenkomsten welke zij organiseren voor ouders en/of opvoeders woonachtig in Breda en op de verbeterpunten welke zij hiervoor kunnen aandragen. Gedurende dit afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling gehanteerd:
Welke ervaringen, gericht op de doelstelling van CJG Breda, doen CJG-vrijwilligers van CJG Breda op tijdens de groepsbijeenkomsten die zij organiseren voor ouders en/of opvoeders woonachtig in Breda en wat kunnen zij aandragen als mogelijke verbeterpunten?
Het doel van dit afstudeeronderzoek was aanbevelingen doen aan CJG Breda wat betreft toekomstige groepsbijeenkomsten. Met deze aanbevelingen kan CJG Breda haar centrale doelstelling (de eigen kracht van ouders en/of opvoeders versterken, de dialoog tussen ouders en/of opvoeders over opvoeden en opgroeien van jeugdigen te stimuleren en deze ouders en/of opvoeders meer te laten putten uit hun sociaal netwerk (de nulde lijn)) beter uitdragen. Dit doel is bereikt door de ervaringen van CJG-vrijwilligers van CJG Breda gericht op de groepsbijeenkomsten te onderzoeken en vervolgens te evalueren.
De belangrijkste uitkomst van het afstudeeronderzoek is dat CJG Breda, middels het project CJG-vrijwilligers, op papier tegemoet komt aan haar centrale doelstelling. Het project CJG-vrijwilligers is een goed en belangrijk initiatief welke tegemoet komt aan de verwachtingen en de aankomende veranderingen binnen de jeugdhulpverlening. CJG Breda is middels het project CJG-vrijwilligers vooruitstrevend en innovatief. Er zijn echter enkele aandachtspunten welke op dit moment het grote succes van de verschillende groepsbijeenkomsten blokkeren. Om tot verbetering te komen, zijn in dit onderzoeksrapport een elftal aanbevelingen gedaan: uiteengezet in randvoorwaarden en uitgangspunten. Het project CJG-vrijwilligers kan wellicht worden overgenomen en opgestart door andere CJG's in Nederland. Het gevolg hiervan zal kunnen zijn dat de pedagogische civil society weer meer wordt geïntegreerd, eigen gemaakt, door iedereen in de Nederlandse samenleving.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk