De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een dynamische webinterface voor LDK Connect

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een dynamische webinterface voor LDK Connect

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeerverslag beschrijft het proces en het resultaat van de ontwikkeling van een
dynamische user interface voor LDK Connect, een systeem dat door camerafabrikant Grass
Valley in Breda ontwikkeld wordt. LDK Connect geeft applicaties van buiten toegang tot het
cameranetwerk en biedt uitgebreide mogelijkheden om camera's binnen het netwerk te
monitoren.
Aan het begin van het project zijn zowel een probleemanalyse als een bedrijfsonderzoek
uitgevoerd, eerst intern en later ook in samenwerking met een grote klant van Grass Valley.
Hieruit is de gewenste functies van het systeem naar voren gekomen. Veel aspecten van het
systeem blijken een grote gebruikersbetrokkenheid te kennen en de user interface is dan ook
een belangrijk subsysteem.
Er is gekozen om de user interface als webinterface uit te voeren die met behulp van
asynchrone data-uitwisseling (AJAX-techniek) geschikt wordt gemaakt voor dynamische
systemen, zoals een cameranetwerk. Een onderdeel van de afstudeeropdracht is om aan te
tonen dat de gekozen oplossingsrichting en technieken de juiste zijn.
Met het opzetten van een simulatieomgeving en het combineren van technieken als HTML,
JavaScript, AJAX en PHP is een volwaardige webinterface gerealiseerd. Het uitvoeren van de
user interface als functioneel prototype heeft aangetoond dat de gebruikte technieken en
oplossingsrichting daadwerkelijk voldoen.
Het ontwikkeltraject is volgens de DSDM-methode uitgevoerd. Deze iteratieve en
incrementele ontwikkelmethode bleek goed te passen bij de aard van het project en leverde
stapsgewijs nieuwe deelfuncties op.
Aan het einde van het project is een ontwerpprototype opgeleverd dat bruikbaar is voor
implementatie in het LDK Connect-project. Het protoype zal in september op de internationale
broadcast-beurs IBC in Amstedam aan klanten en mede-ontwikkelaars gedemonstreerd
worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
Datum2011-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk