De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwalitatief goede zorg binnen het gesloten kamerprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwalitatief goede zorg binnen het gesloten kamerprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de afdeling Gesloten Opname Dubbel Diagnostiek binnen Novadic-Kentron heerst er onduidelijkheid of er binnen het gesloten kamerprogramma kwalitatief goede zorg geboden wordt (persoonlijke communicatie, 27 november 2015). Vanuit deze probleemstelling is dit onderzoek opgesteld. De definitie van kwalitatief goede zorg die gehanteerd wordt is geformuleerd door Simons (2014). Kwalitatief goede zorg betreft doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg die aansluit op de reële behoefte van de cliënt.

Doordat er binnen de afdeling onduidelijkheid heerst of men kwalitatief goede zorg biedt, bevinden de hulpverleners zich in een tweestrijd. Binnen het ´goed hulpverlenerschap´ zouden hulpverleners kwalitatief goede zorg moeten bieden. Echter is dat nog onduidelijk of dat werkelijk gebeurd binnen het gesloten kamerprogramma. Hierdoor kunnen ze niet vanuit beroepscode werken, namelijk dat de sociaalagogisch werker mede bewaakt of de kwalitatief van de dienstverlening van de instelling voldoende wordt gewaarborgd.

Deze vragen roepen een ethisch dilemma op, dit is een tweestrijd binnen de professionele rol van de hulpverlener. Vanuit het ‘goed hulpverlenerschap’ zou de zorg die de hulpverleners bieden kwalitatief goed moeten zijn. Zo handelen de hulpverleners aan de ene kant vanuit het behandelplan met de bedoeling om kwalitatief goede zorg te bieden. Anderzijds is het onduidelijk of het huidige gesloten kamerprogramma kwalitatief goede zorg biedt. Deze kwestie komt terug in de beroepscode van de SPH’er, namelijk dat de sociaalagogisch werker mede bewaakt of de kwaliteit van de dienstverlening van de instelling voldoende wordt gewaarborgd.

Het doel van dit onderzoek is, het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van het gesloten kamerprogramma. De aanbevelingen bieden hulpverleners nieuwe handvatten, waardoor de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden en de hulpverleners vanuit ‘goed hulpverlenerschap’ kunnen handelen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘‘Hoe ziet kwalitatief goede zorg binnen een gesloten kamerprogramma, van de afdeling Gesloten Opname Dubbel Diagnostiek van Novadic-Kentron te Vught, eruit?’’

Binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende datamethoden. Door middel van observaties en de huidige richtlijn voor het gesloten kamerprogramma is er gekeken naar hoe de huidige zorg binnen het gesloten kamerprogramma eruit ziet. Daarnaast zijn er interviews gehouden met cliënten en hulpverleners. Tijdens deze interviews zijn respondenten bevraagd over wat zij van de kwaliteit van de zorg binnen het gesloten kamerprogramma vinden. Uit de interviews met de cliënten kwam naar voren dat de doelstelling voor hen niet helder is, waardoor er niets gezegd kan worden over doeltreffendheid en doelmatigheid. Zij gaven wel aan dat het gesloten kamerprogramma cliëntgericht was, maar het sloot echter niet aan bij hun reële behoeften.

Hulpverleners geven in de interviews aan dat het nog onduidelijk is of de doelen, die worden gesteld binnen het gesloten kamerprogramma, worden behaald. Wel geven zij middelen aan die helpend zijn in het bereiken van het doel. De hulpverleners geven aan dat het gesloten kamerprogramma wel cliëntgericht is. Er is echter geen eenduidige mening of de interventie aansluit bij de reële behoefte van de cliënt. Ook blijkt uit de interviews met de hulpverleners dat zij niet op één lijn liggen en er tegenstrijdigheden naar voren komen.

De conclusie van het onderzoek is dat er geen duidelijk beeld is of de huidige zorg binnen het gesloten kamerprogramma van kwalitatief goed niveau is. Er wordt door hulpverleners en cliënten wel een eigen zienswijze beschreven over hoe het gesloten kamerprogramma eruit zou moeten komen te zien, om mogelijk kwalitatief goede zorg te bieden.

Tot slot wordt er in dit onderzoeksrapport een innovatie beschreven. Dit betreft aanbevelingen die gedaan zijn vanuit alle resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. Binnen deze innovatie is de zienswijze van de hulpverleners en cliënten opgenomen en deze is in combinatie met de observaties en literatuur vormgegeven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerNovadic-Kentron Vught
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk