De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

X-Reality

Is X-Reality de toekomst van de bouwsector?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

X-Reality

Is X-Reality de toekomst van de bouwsector?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De faalkosten in de bouwsector blijken in 2016 opgelopen te zijn tot zes miljard euro. Middelgrote en grote bouw- en installatiebedrijven kampen met de negatieve effecten van faalkosten op de bedrijfsvoering en zijn niet altijd in staat te bepalen waar deze kosten uit voort komen. Naast de faalkostenproblematiek loopt de bouwsector op het gebied van zowel product als procesinnovaties nog steeds achter op andere sectoren. Ondanks bovenstaande maakt de bouwsector momenteel verschillende transities door waaronder BIM, LEAN, BREEAM en DBFMO. Terwijl deze ontwikkelingen nog niet volledig geïntegreerd zijn in de bouwsector, vinden er ontwikkelingen plaats op het gebied van Virtual, Augmented en Mixed Reality. Deze drie vormen van Reality worden in dit onderzoek samengevoegd tot de term X-Reality.
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke toepassingsmogelijkheden van X-Reality kunnen dienen als verbetermaatregelen voor de vier grootste kernoorzaken van faalkosten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd; “Welke toepassingsmogelijkheden van X-Reality dienen als verbetermaatregel voor de vier grootste kernoorzaken van faalkosten, binnen middelgrote en grote bouw- en installatiebedrijven?”. Faalkosten zijn hierbij een combinatie van kwaliteit- en preventiekosten. Kernoorzaken zijn de meest fundamentele oorzaak(en) die vastgesteld kunnen worden.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er exploratief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is opgebouwd uit een combinatie van systematische theoriestudie, kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews, kwantitatief onderzoek in de vorm van survey ’s en observaties in de vorm van een pilot experiment. De semigestructureerde interviews in dit onderzoek hebben op basis van een selectieve steekproef plaatsgevonden bij acht bedrijven, welke bestonden uit bouw- en installatiebedrijven, grote en middelgrote bedrijven binnen utiliteitsbouw en woningbouw. De Survey ‘s zijn afgenomen bij diezelfde bedrijven en verspreid via sociale media. Het pilot experiment heeft plaatsgevonden doormiddel van een proef- en controlegroep met een enkele onafhankelijke variabele.
Uit het onderzoek is gebleken dat de grootste kernoorzaken van faalkosten vallen onder; 1 onduidelijkheden in het ontwerp, 2 fouten in de werkvoorbereiding/planning, 3 interpretatieverschillen en 4 slechte communicatie. De oorzaak van de meeste faalkosten zouden meestal in het voortraject liggen. De uiting van faalkosten ligt nagenoeg altijd in de realisatiefase.
Uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek is gebleken dat virtuele configuratoren in het voortraject, kunnen leiden tot minder interpretatieverschillen, verbeterende communicatie met de opdrachtgever/partners en minder onduidelijkheden in het ontwerp. Daarnaast kunnen virtuele trainingsprogramma’s leiden tot een hoger kennisniveau onder personeel. Real time informatie, Remote Support en eventueel maatvoering tijdens de realisatie en nazorg, kunnen ertoe leiden dat informatie eenduidiger verspreid wordt, de communicatie tussen uitvoerende partners verbeterd en er minder interpretatieverschillen ontstaan. Alle bovenstaande toepassingen sluiten aan op de wensen van de doelgroep.
Uit het pilot experiment is gebleken dat de toevoeging van Augmented Reality aan Remote Support, in de proef geleid heeft tot; toename van de snelheid (+9,97%) waarmee taken volbracht werden en een afname in het aantal herstelwerkzaamheden(-152%) en fouten(-640%).
Op basis hiervan wordt Itannex aanbevolen middels een separate projectgroep, op korte termijn in te zetten op de toepassingen binnen Virtual Reality. Op de middellange- en lange termijn zou er ingezet kunnen worden op Augmented- en Mixed Reality. De bouwsector wordt aanbevolen de R&D capaciteit te verghogen en de samenwerking op het gebied van voornamelijk Virtual Reality met elkaar op te zoeken. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de optimalisatie van HMD’s en de optimalisatie van de software workflow met betrekking tot X-Reality. Naast HMD’s wordt er aanbevolen onderzoek te verrichten naar infrarood internetverbindingen en accuratere GPS.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk