De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Analyse van trencher krachten

Effecten van een kabel op de depressor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Analyse van trencher krachten

Effecten van een kabel op de depressor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Boskalis Offshore heeft twee nieuwe kabellegschepen in aanbouw voor het leggen van
elektriciteitskabels op zee. Na het leggen van deze elektriciteitskabels op de zeebodem dienen deze
kabels ingegraven te worden in het zeebed. Dit gebeurt met een ingraafmachine, zogenaamd
trencher. Omdat Boskalis nog geen eigen trenchers heeft, en Boskalis graag een trencher wil laten
bouwen of in andere gevallen een trencher wil inhuren, is het noodzakelijk om te weten welke
krachten erop spelen als de machine in werking is. Dit is nodig om de machine dusdanig te bouwen of
selecteren dat deze bestand is tegen de krachten en zijn werk goed kan uitvoeren.
Tijdens dit onderzoek is er gekeken naar de trencher als één systeem. De hoofddoelstelling is het
analyseren van de trencher krachten, en wat de interactie is tussen de kabel en de trencher. Om het
systeem te modeleren zijn de voorkomende krachten op de trencher onderverdeeld in:
· Reactiekracht
· Buigingskracht
· Wrijvingskracht kabel
· Zwaartekracht trencher
· Opwaartse kracht
· Voortstuwing- en ingraafkracht
Tezamen met de gewenste ingraafdiepte, minimale buigradius van de kabel en de kabelstijfheid zijn
voor bovenstaande krachten berekeningen opgesteld. Deze krachten zijn ontbonden in twee
richtingen, de X- en Y-richting. Deze krachten moeten voor een evenwicht zorgen, om het systeem
stabiel te houden. Tevens moet het opgewekte moment gelijk zijn aan nul, om ervoor te zorgen dat de
trencher uit het zeebed wordt gelift tijdens het trenchen. Aan de hand van al deze gegevens is een
input- outputtabel op gesteld waarbij de gegeven parameters kunnen worden ingevoerd, zoals de
kabelstijfheid en gewenste ingraafdiepte, en bij de output de berekende waarde kan worden
afgelezen. Indien de trencher niet voldoet aan het krachtenevenwicht, of de krachten te groot zijn om
de kabel te trenchen kunnen de volgende aanpassingen worden gemaakt aan de trencher:
· massa toevoegen aan de trencher
· Drijfvermogen toevoegen aan de trencher
· Verhogen van de voortstuwingskracht
· Verlagen van de voortstuwingskracht
· Veranderen van de invalshoek van de voortstuwingskracht
· Rollers aanbrengen op de depressor om wrijving te verminderen
De wrijvingskracht is de kracht die beschadiging aan de coating kan veroorzaken. De buitenste laag
van de kabels bestaat uit polypropyleen touw. De wrijvingscoëfficiënt tussen staal en polypropyleen is
0,3. Omdat de trencher door het zeebed gaat en er bodemmateriaal tussen de kabel en de depressor
zal komen, en ook omdat de werkzaamheden onderwater worden uitgevoerd, wordt er in dit model
een wrijvingscoëfficiënt van 0,5 gebruikt.
De stijfheid van de kabel is temperatuursafhankelijk. wanneer de kabel temperatuur blijft boven 5°
Celsius zal de buigstijfheid van de kabel niet veel afwijken van de opgegeven waarde van de
leverancier. Indien de kabel temperatuur daalt richting de 0° Celsius zal de buigstijfheid van de kabe l
afwijken van de opgegeven waarde en kan deze niet meer gebruikt worden in het model. Trenchen
met een kabeltemperatuur van 0° Celsius wordt daard oor ook afgeraden door de kabelleverancier.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnersBoskalis
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk