De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werk aan de winkel!

Hoe kan Buro Atlantis Zorg vrijwilligers effectief in de ambulante hulpverlening inzetten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werk aan de winkel!

Hoe kan Buro Atlantis Zorg vrijwilligers effectief in de ambulante hulpverlening inzetten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om ervoor te zorgen dat Buro Atlantis Zorg mee gaat in de ontwikkelingen van de maatschappij en ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening, heeft er een onderzoek plaatsgevonden. BAZ heeft middels dit onderzoek inzichtelijk gekregen hoe zij vrijwilligers binnen de organisatie kunnen inzetten. Door de veranderingen in het sociaal zorgstelsel en de invoering van de Wmo wordt er meer beroep gedaan op de informele zorg, waaronder vrijwilligers. Dit is mede ontstaat om cliënten en burgers te helpen belemmerende patronen te doorbreken. Sociaal werkers bevorderen hierin het afhankelijke gedrag van burgers en buigen het om naar het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ondersteunen de hulpverleners vrijwilligers in de activiteiten die ze uitvoeren. De hoofdvraag die hieruit voortkwam luidt als volgt: hoe kan Buro Atlantis Zorg vrijwilligers effectief in de ambulante hulpverlening inzetten?
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat het onderzoek gericht is op de context waarbij de beleving en ervaringen van de deelnemers en respondenten centraal stonden. Er is antwoord gegeven op de hoofdvraag doordat er gebruik is gemaakt van literatuuronderzoek, half-gestructureerde interviews, vragenlijsten en documentanalyse. De deelnemers van de interviews waren coördinatoren vrijwilligers werkzaam bij Careyn, Centrum Jeugd en Gezin en Theek 5. Contour de Twern heeft enkel beleidsdocumenten toegestuurd. De professionals binnen BAZ zijn in dit onderzoek de respondenten van de vragenlijst.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er wettelijk weinig geregeld is voor het vrijwilligerswerk. Echter kunnen organisaties die hulpverlening bieden vrijwilligers niet onverantwoord inzetten. Zij houden zich daarom aan een aantal randvoorwaarden, zoals een vrijwilligersbeleid, vrijwilligerscontract en een coördinator vrijwilligers die als ‘spin in het web fungeert’. Daarnaast is onderzocht of de vrijwilligers aan bepaalde competenties moeten voldoen om werkzaamheden uit te voeren. Dit blijkt niet het geval. Collega zorgaanbieders selecteren de vrijwilligers op algemene verwachtingen aan het vrijwilligerswerk. Tevens zetten zij de vrijwilligers zowel in het ambulante werkveld als op de groepen. De ervaringen zijn over het algemeen positief. Dat het merendeel aan professionals binnen BAZ positief staat tegenover de samenwerking met vrijwilligers, geeft aan dat ze bewust zijn van de nood om de hulpverlening vanuit een ander perspectief te bekijken. Door de inzet van vrijwilligers kan de hulpverlening anders ingericht worden. Er kan meer kwaliteit, tijd en aandacht aan cliënten geboden worden. De inzet van vrijwilligers is hier een goed hulpmiddel voor.
Om BAZ inzicht te geven hoe zij vrijwilligers kunnen inzetten, is er een innovatieplan ontwikkelt welke als aanbeveling dient. Gesteld kan worden dat BAZ dit plan kan gebruiken in een samenwerking met vrijwilligers.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersBuro Atlantis Zorg
Datum2016-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk