De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport: "Hoe kom jij eruit?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport: "Hoe kom jij eruit?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het praktijkproduct dat voor u ligt, is tot stand gekomen in opdracht van stichting Kompaan en de Bocht. Binnen unit 5 is er een kwalitatief onderzoek gedaan naar: 'Welke factoren tussen de sociaal pedagogisch medewerkers en de cliënten van 12 t/m 18 jaar van invloed zijn op het gesignaleerde motivatieprobleem van de cliënten met betrekking tot dagbesteding'. Ook is daarbij onderzocht welke interventies daarop inzetbaar zijn.
Uit het onderzoek is gebleken dat de resultaten onder te verdelen zijn in vier kernthema's, dit zijn voor het onderzoek de belangrijkste kernpunten gebleken. Deze worden nader beschreven in hoofdstuk 4 van het praktijkproduct. Het betreft hier motivatie, dagbesteding, de relatie tussen de sociaal pedagogisch medewerker en de cliënt en de interventies. Vanuit deze thema's zijn er conclusies getrokken en heeft de projectgroep aanbevelingen gedaan voor de instelling. Er is getracht rekening te houden met de recente maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de jeugdhulpverlening, zoals 'Welzijn nieuwe stijl', de 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning' en de 'Wet op de jeugdzorg'.
Aan de hand van interviews en literatuuronderzoek is er data verzameld. Bij de interviews zijn gedragswetenschappers, sociaal pedagogisch medewerkers en cliënten van 12 tot 18 jaar, van unit 5, betrokken. De literatuur heeft gediend ter ondersteuning van de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek is uitsluitend gericht op unit 5 van stichting Kompaan en de Bocht en dient ook in deze context gelezen te worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerKompaan en de Bocht
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk