De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vasculogenese project: Isoleren van RNA uit EPC's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vasculogenese project: Isoleren van RNA uit EPC's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Bij hart- en vaatziekten is er behoefte aan bloedvatvorming, omdat er een bloed tekort ontstaat in een bepaald weefsel. Bloedvatvorming kan voorkomen door vasculogenese, bloedvatvorming uit stamcellen, of angiogenese, bloedvatvorming uit de endotheel cellen van bestaande bloedvaten. EPC's (Endothelial progenitor cells), de voorloper cellen van endotheel cellen, blijken een prominente rol te spelen bij vasculogenese. Patiënten met hart- en vaatziekten hebben vaak een verhoogd aantal EPC's, omdat er nieuwe bloedvaten moeten worden aangemaakt.
Het uiteindelijke doel van het project is de genexpressie in EPC's bij hartfalen te bepalen. Hiervoor werd er eerst geprobeerd een zuivere EPC populatie te verkrijgen. Als er eenmaal een zuivere populatie is gesorteerd, kan er uit deze EPC's RNA geïsoleerd worden. Door middel van q-PCR kan dan de genexpressie worden bepaald. Omdat er maar een kleine hoeveelheid EPC's gesorteerd zal worden, wordt er een experiment uitgevoerd om te kijken welke kit het hoogste kwaliteit RNA isoleert van een kleine hoeveelheid cellen. Voor het sorteren van EPC's wordt er gebruik gemaakt van de FACS (Fluorescent Activated Cell Sorter) en de FACS sorter. De FACS is een flowcytometrische techniek waarmee je verschillende cellen kan herkennen en tellen door middel van fluorescent gelabelde antilichamen. Deze antilichamen binden aan de oppervlakte markers van de cel, welke voor elke cel specifiek zijn. De cellen worden in een stroom gebracht en net voordat deze stroom uit elkaar valt in druppels passeert deze een laser. Deze laser straalt de fluorescent gelabelde cellen aan, waarna deze een andere golflengte uitstralen. Deze golflengte kunnen door de FACS worden omgezet in een dot-plot. De FACS sorter werkt volgens hetzelfde principe, maar heeft als extra functie dat het aparte celpopulaties kan sorteren. Nadat de cellen zijn herkent en geteld, krijgen ze een magnetische lading mee, waardoor op basis van magnetisme de cellen kunnen worden gesorteerd. Uit de verkregen resultaten blijkt dat de PicoPure kit van Arcturus, bij kleine hoeveelheden cellen, het hoogste kwaliteit RNA isoleerd. Het percentage EPC's dat werd gesorteerd werd na het weglaten van de MACS sort voor CD 34 positieve cellen verhoogd, maar na analyse op de FACS sort bleek dat er bijna geen KDR positieve cellen, dus ook geen bijna EPC's aanwezig zijn gesorteerd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de lage hoeveelheid cellen. Uit het experiment met een MACS sort voor KDR positieve cellen is gebleken dat het percentage KDR positieve cellen wel toegenomen is.

Summary

During heart failure there is a need of blood vessel formation, because a shortage of blood arises in a tissue. Blood vessel formation can occur by vasculogenesis, blood vessel formation from stem cells, and by angiogenesis, blood vessel formation from endothelial cells of existing blood vessels. Endothelial Progenitor cells (EPC's) have been shown to play a prominent role in vasculogenesis. Patients with heart failure often have an increased EPC, because there is a need for new blood vessels.
The final goal of the project is to determine the gene expression in EPC's induced by heart failure. To achieve this, we tried to obtain a purified cell population. Once there is a purified cell population sorted, RNA can be isolated from these EPC's. By means of RT-qPCR the gene expression can be determined.
Because there will only be a small number of EPC's sorted, we will carry out an experiment to check which kit isolates the highest quality of RNA from a small number of cells. To sort EPC's, a Fluorescent Activated Cell Sorter (FACS) and a FACS sorter are used. The FACS is a flow cytometric technique with which you can recognize and count different cells by means of fluorescent labeled antibody. These antibodies bind on the surface markers of the cell, which are specific for every cell population. The cells are brought in a flow and just before this flow falls apart in drops, it passes a laser. This laser radiates the fluorescent labeled cells, whereupon these cells radiate another wavelength. These wavelengths can be converted in a dot-plot. The principle of the FACS sorter is the same as the FACS, but has as extra function that it can sort different cell populations. After the cells are recognized and counted, they get a ionic charge, so they can be sorted on the basis of charge.
From the obtained results, the PicoPure kit from Arcturus proves to be the kit that isolates RNA with the highest quality from a small amount of EPC's. The percentage of EPC's that had been sorted was was increased after the omission of the MACS sort for CD34 positive cells, but after analysis with the FACS sort, there were proved to be almost none CD34 KDR positive cells, therefore there are almost none EPC's sorted. This is probably due to the small number of cells. From the experiment with a MACS sort for KDR positive cells, the percentage KDR positive cells were shown to be improved.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersErasmus MC te Rotterdam
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk