De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heel erg goed, is niet goed genoeg.

Een onderzoek naar het effect van directe feedback op spellingresultaten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Heel erg goed, is niet goed genoeg.

Een onderzoek naar het effect van directe feedback op spellingresultaten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de spellingresultaten. Vanuit de CITO gegevens en vraaggesprekken met de leerkrachten van basisschool De Zeggewijzer is dit onderwerp naar voor gekomen.

Er is gestart met een literatuuronderzoek waarin onderzocht is welke factoren van invloed zijn op de spellingresultaten. Aan de hand van deze literatuur is gekeken welke factor op basisschool De Zeggewijzer voor verbetering van de spellingresultaten zou kunnen zorgen. Gekozen is voor de factor feedback. Vanuit de literatuur werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: "In hoeverre leidt het stimuleren van het spellingbewustzijn, door middel van directe feedback op procesgericht en zelfregulerend niveau, tot betere spellingresultaten bij de leerlingen uit groep 6 van basisschool De Zeggewijzer?" Met daaruit voortkomend de volgende hypothese: "Als het spellingsbewustzijn gestimuleerd wordt door het geven van directe feedback op procesgericht en zelfregulerend niveau, zullen de spellingresultaten verbeteren."

De innovatieve oplossing bestaat uit het inzetten van hulpkaarten. Uit de literatuur (Kamphuis & Vernooy, 2011; Korstanje & Veenstra, 2012) is gebleken dat feedback op zelfregulerend niveau uitgebreid moet worden met andere hulpmiddelen waar de leerlingen op terug kunnen vallen wanneer de leerkracht niet beschikbaar is. In dit onderzoek is ervoor gekozen om 'hulpkaarten' te maken die de leerlingen helpen te beslissen of een woord juist geschreven is.

Een tiental spellinglessen volgens de methode, met extra aandacht voor directe feedback op procesgericht en zelfregulerend niveau, hebben tot doel gehad de spellingresultaten te verbeteren. Door een voor- en nameting af te nemen is getracht te toetsen of de leerlingen betere spellingresultaten produceren.

De resultaten zijn geanalyseerd door middel van een sample pair t-test. Uit deze analyse is gebleken dat directe feedback op procesgericht en zelfregulerend niveau niet bijdraagt aan een verbetering van de spellingresultaten. Er was geen significant verschil meetbaar.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool De Zeggewijzer
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk