De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport: Verandering- en implementatie strategie Helios Fase II

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport: Verandering- en implementatie strategie Helios Fase II

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Project Helios wordt gefaseerd uitgevoerd door de stichtingen Curamus, Woonzorg en ZorgSaam waarbij de laatste de regie houdt en initiator is. Inmiddels is fase I in de afrondende fase. Gedurende deze fase zijn er vele problemen, waaronder het ontbreken van voldoende draagvlak en betrokkenheid, opgedoken. Dit heeft de vraag opgeroepen op welke manier dit voor fase II voorkomen kan worden. Om hiervoor een advies te kunnen leveren is een context en belanghebbende analyse uitgevoerd, is er een krachtenveld analyse gemaakt evenals een risico analyse.
Dit heeft geleid tot een scope- en impact analyse. Hieruit blijkt dat het project Helios een zo grote impact op de organisatie heeft dat er veel sturing vanuit het topmanagement nodig is. Er zijn vele belangrijke beslispunten die goed overwogen dienen te worden gezien deze van direct effect zijn op de kwaliteitsbeleving van de cliënt. Communicatie zal erg belangrijk zijn gedurende het project. Het herontwerp van processen zal veel aandacht nodig hebben.
Dit legt een zware druk op de schouders van de projectleider; het (snel) aanstellen van een persoon die de juiste competenties bezit is erg belangrijk. Deze zal in het bijzonder de cultuurverandering, welke noodzakelijk is, van de organisatie in goede banen moeten leiden. De structuur van de project- en werkgroepen zal hieraan bijdragen.
Voor de verander- en implementatie strategie concluderen wij dat er voor een verankerings strategie gekozen dient te worden. Dit zal veel vergen van het verandervermogen en de veranderbereidheid van de medewerkers maar door inzet op vooral het mentale aspect zullen gerealiseerde veranderingen beter beklijven.
De conclusie is dat het project Helios een grotere impact op de organisatie heeft dan voorzien. Vele elementen die zullen veranderen zijn in eerste instantie niet goed geschat. Dit heeft bijgedragen aan de problemen van fase I. Het mentale aspect is onderbelicht gebleven. Door het opleveren van dit advies rapport met aanbevelingen voor de implementatie van fase II en het door middel van presentaties in gang zetten van meer inzicht en betrokkenheid bij veranderingen en in het bijzonder project Helios bij het (top) management hopen wij een positieve bijdrage aan project Helios geleverd te hebben.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
PartnersStichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk