De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Migratie Elektronische Kinddossiers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Migratie Elektronische Kinddossiers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In januari 2012 is besloten dat de drie voormalig thuiszorgorganisaties Thebe, Pantein en Vivent (0-4 jaar) samen gaan met GGD Hart voor Brabant (0-19 jaar). Bij voormalig Thebe werd gebruik gemaakt van het kinddossier OpenCare. Bij voormalig Pantein en Vivent van het kinddossier mlCAS. Bij GGD Hart voor Brabant wordt gebruik gemaakt van het kinddossier Kidos. Om een meer uniforme werkwijze mogelijk te maken worden beide pakketten gemigreerd naar Kidos. In dit document wordt de migratie van OpenCare naar Kidos beschreven (fase 1) Voor fase 2, migratie mlCAS naar Kidos, moest een nieuwe projectleider worden aangetrokken. Fase 2 werd gestart op 2 april 2013 waardoor fase 2 deels kan worden behandeld in dit document. Het doel van het project Migratie EKD is een succesvolle migratie van OpenCare en mlCAS naar Kidos.

Na de migratie van OpenCare naar Kidos is GGD Hart voor Brabant een 0-19 jaar organisatie. Kidos is ingericht om de contacten met kinderen van 0-19 jaar te plannen en registreren. De medewerkers zijn opgeleid om met het pakket te kunnen werken en de beheerorganisatie is ingericht.

Van fase 1 werd een evaluatie gemaakt welke werd doorgegeven aan de projectleider van fase 2. Enkele punten van aandacht zijn:
 Functioneel beheer en werkvloer betrekken in het projectteam
 Gebruik maken van zelfstandig functionerende werkgroepen
 Documenteren van acties en besluiten
 Mappenstructuur inrichten zodat informatie is over te dragen
 Het management op tijd informeren en keuzes laten maken
De eerste resultaten zijn zichtbaar. Het projectteam is uitgebreid en de werkgroepen doen het voorbereidend werk voor het overleg. Het overleg wordt genotuleerd door het secretariaat en documenten worden gestructureerd opgeslagen op de projectschijf.

Het tweede onderdeel van het rapport bevat het informatieplan Kidos. Er was geen informatieplan. Wel is er grote behoefte aan rapportages uit Kidos. In Biskid 1.0 zijn veel rapportages aanwezig maar het ontbreekt aan een informatieplan. Tijdens het project Migratie EKD loopt ook het project Biskid 2.0. In dit project is de rapportagetool vernieuwd en uitgebreid. Zowel technisch als functioneel. Beide projecten maken het een geschikt moment om de informatievoorziening te stroomlijnen. De rapporten in de nieuwe rapportageomgeving, Biskid 2.0, moeten namelijk nieuw gebouwd worden en de informatiewens van de voormalig thuiszorgorganisaties moet in kaart worden gebracht. De wens werd in kaart gebracht door middel van bureauonderzoek, gesprekken en interviews.

In dit document wordt beschreven welke rapporten wanneer gewenst zijn. Ook worden er aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschreven.
 Het tekort aan capaciteit van applicatiebeheerders ICA moet ik kaart worden gebracht en aangevuld of de workload aan rapportages moet worden verlaagd. Er is nu geen tijd om aan alle verzoeken te voldoen.
 Er moet geregistreerd gaan worden volgens BDS (Basis Data Set) Deze set zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling tussen dossiers mogelijk is en rapportages eenduidig gemaakt kunnen worden
 De velden die nodig zijn voor rapportages moeten verplicht gemaakt worden in Kidos. Dit bevorderd de kwaliteit en de volledigheid aan data in Kidos waardoor de rapportages een waarheidsgetrouw cijfer laten zien. Nu wordt er niet volledig geregistreerd waardoor cijfers niet correct zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
PartnersGGD Hart voor Brabant
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk