De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Detectie van MRSA, het mecA gen en overige resistente stammen in diervoeder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Detectie van MRSA, het mecA gen en overige resistente stammen in diervoeder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

II Samenvatting

De Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) komt (in Nederland) bijna alleen maar voor in het ziekenhuis en wordt daarom beschouwd als een nosociomaal pathogeen. Aangezien deze bacterie in staat is om ernstige infecties te veroorzaken en daarbij ook nog eens moeilijk te behandelen is, wordt getracht verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de bacterie werd recent ook aangetoond bij varkens en varkenshouders. De bron van besmetting is nog onduidelijk maar er kan gedacht worden aan de herkomst van de biggen, het gebruikte voer etc. Dit onderzoek richtte zich op de aanwezigheid van MRSA, het mecA gen (dat codeert voor methicilline resistentie) en overige resistente stammen in diervoeder.
Allereerst werd er een bewaarproef uitgevoerd. Deze werd uitgevoerd om het overleven van S. aureus in diervoeder te bepalen. Hierbij werd een gevriesdroogde S. aureus stam aan diervoeder toegevoegd en bewaard bij KT en -20ºC. Vervolgens werd er om de week een kiemtelling uitgevoerd om het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE) per gram diervoeder te bepalen. Voor detectie van MRSA, het mecA gen en overige resistente stammen werd er eerst een ophoping uitgevoerd. Vervolgens werd er een gedeelte op selectieve platen uitgestreken. Verdachte kolonies werden in een ophopingsmedium geplaatst. Hierna kon DNA isolatie plaatsvinden, waarna met behulp van PCR de kolonies verder werden geanalyseerd. Kolonies die niet konden worden geïdentificeerd met PCR werden alsnog geanalyseerd met behulp van BBL crystal ID.
Het aantal KVE/g daalde na elke kiemtelling. Alhoewel er een sterke afname werd waargenomen is het niet duidelijk of de proef representatief is voor de praktijk, daarom werd het experiment verder uitgevoerd. In totaal werden er 107 diervoeders onderzocht. Geen van deze isolaten bevatte MRSA, het mecA gen of Staphylococcus spp. Er werden wel andere bacteriën gevonden die resistentie vertoonden tegen de geteste antibiotica. In totaal werden er 48 stammen gevonden met oxacilline resistentie. Deze werden geïdentificeerd als Paenibacillus macerans (23), Bacillus subtilis (7) en Bacillus coagulans (2). De overige 16 stammen konden niet worden geïdentificeerd. Tevens werd er een ciprofloxacine resistente stam geïdentificeerd, een Oerskovia spp.
De conclusie is dat in onderzochte diervoeders geen MRSA, mecA of Staphylococcus spp. konden worden aangetoond. Er werden wel andere bacteriën gevonden die resistentie vertoonden maar deze zijn klinisch waarschijnlijk niet relevant. Er kan geen conclusie worden getrokken wat betreft het MRSA probleem bij varkens(houders), mogelijk heeft S. aureus, gezien de bewaarproef, niet overleefd.


III Abstract

The Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) occurs most of the time only in hospitals and is therefore known as a nosocomial pathogen.
Because this bacterium is capable of causing severe infections and moreover it is very difficult to treat, it is attempted to prevent its spread. Nonetheless MRSA recently emerged in pig farming in the Netherlands, i.e. both in the pigs as well as the farmers. The source of contamination has not yet been discovered, but one could think of the the pigs or the animal feed as origin. This project focused on the presence of MRSA, the mecA gene (encoding for methicilline resistance) and other resistant bacteria in animal feed.
First the survival of S. aureus in animal feed was tested. Freeze-dried cultures were added to animal feed and kept at room temperature and -20ºC. Every week the amount of S. aureus was determined. For the detection of MRSA, the mecA gene or other resistant strains the animal feed isolates were put in a broth to accumulate. Next an aliquot was taken and streaked out on selective plates. Representative colonies were picked and subcultured in a broth. Then DNA was isolated and through PCR the colonies could be analyzed. Colonies that could not be identified by PCR were analyzed using the BBL crystal ID.
The survival of S. aureus in animal feed appeared not to be good. The amount of colonies dramatically dropped every week. Although it is still not clear whether the lyophilization step is the cause of the bad survival, the experiment was continued. In the 107 animal feed isolates no MRSA, mecA or Staphylococcus spp. could be identified. However other bacterial species which showed resistance against the antibiotics used for the selection of the strains were isolated. In sum there were 48 strains that showed resistance against oxacillin. These strains were identified as Paenibacillus macerans (23), Bacillus subtilis (7) and Bacillus coagulans (2). The other 16 strains gave no identification. Also one ciprofloxacin resistant bacterium was found and characterized as an Oerskovia spp.
The conclusion is that the animal feeds investigated do not contain MRSA, the mecA gene or Staphylococcus spp. Other bacterial species present showed resistance against the antibiotics used for selection but they are all not clinical relevant. No conclusion can be drawn about the MRSA contamination in both pigs as their famers, possibly S. aureus could not survive, seeing the survival experiment.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersWageningen: RIKILT: institute of food safety
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk