De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief schorsen is een kunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief schorsen is een kunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Schorsing is tegenwoordig een algemeen begrip binnen vooral middelbare scholen. Er zijn talloze redenen te noemen waardoor een leerling geschorst kan worden. Ook De Vakschool te Tilburg ontkomt er niet aan om schorsingen in te zetten. Een schorsing dient een leermoment te zijn voor de leerling. Binnen De Vakschool ervaart men dat de invulling van een schorsing weinig tot geen indruk maakt op de leerling en zij hier weinig van leren. Echter is hier nooit goed onderzoek naar gedaan. Doordat men binnen De Vakschool de groei van schorsingen ziet toenemen, vooral in de bovenbouw, heeft men besloten dat hier acties op ondernomen moeten worden. Dit is het moment geweest dat wij in beeld zijn gekomen en er vanuit De Vakschool is gevraagd of wij dit onderzoek wilden uitvoeren. Gedurende zestien weken zijn wij bezig geweest met dit onderzoek binnen De Vakschool te Tilburg. Tijdens dit onderzoek hebben wij ons bezig gehouden met de volgende probleemstelling:
Hoe ziet de invulling van een schorsing bij het derde en vierde leerjaar eruit en hoe denken de leerlingen en medewerkers hierover? Hoe wordt er geschorst bij andere onderwijsinstellingen en wat voor mogelijke aanbevelingen kunnen wij geven om de invulling van een schorsing binnen De Vakschool te verbeteren?
Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van vakliteratuur, gestructureerde interviews, enquêtes en praktijkbezoeken. Er zijn zeventien leerlingen van De Vakschool geïnterviewd, met als
doel inzicht te krijgen in hoe de leerlingen een schorsing ervaren en of zij hier iets van leren. Ook zijn er onder zestien docenten en zes overige medewerkers enquêtes gehouden met als doel inzicht te krijgen in de tevredenheid over de invulling van een schorsing zoals deze op De Vakschool wordt aangeboden. Tot slot zijn er praktijkbezoeken afgelegd bij onderwijsinstellingen en andere instellingen die bekend zijn met incidenten betreffende leerlingen.
Uit het onderzoek is gebleken dat leerlingen en medewerkers ontevreden zijn over de inhoud van een huidige schorsing binnen De Vakschool. Op andere onderwijsinstellingen hebben wij kennis gemaakt met verschillende andere invullingen van schorsingen, waar wel tevredenheid over wordt geuit. Uiteindelijk hebben we aan de hand van ons onderzoek verschillende aanbevelingen kunnen doen, die hieronder kort benoemd zullen worden:
- Zelfreflectieformulier en non-contract
- Docenten betrekken bij de invulling van de schorsing
- Opdrachten gekoppeld aan incident
- Duidelijk zijn naar leerlingen wanneer zij een schorsing kunnen verwachten
- Als school houden aan de opgestelde regels
- Altijd (streng) toezicht bij intern schorsen
- Leerling ontzeggen van schooluitjes
- Leerling zelf een invulling laten bedenken of meerdere opties geven

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDe Vakschool
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk