De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hele ouders, hele kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hele ouders, hele kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport geven wij antwoord op de vraag:
'Op welke manier kunnen de omgangsbemiddelaars binnen NIM ervoor zorgen dat het kindperspectief een groter aandeel inneemt in de bemiddeling bij een omgangsregeling?'

Deze centrale vraag is vertaald in een viertaltal deelonderwerpen. Hieronder geven wij per deelonderwerp een overzicht van de belangrijkste conclusies.

Gevolgen van scheiding voor een kind
Het is belangrijk om als ouder en hulpverlener te weten waar kinderen mee te maken kunnen krijgen als ouders gaan scheiden. Er zijn praktische gevolgen, zoals verandering van de woonsituatie en veranderende familierelaties. Hiernaast zijn er veel sociaal-emotionele gevolgen, zoals het loyaliteitsconflict, ouderverstoting en parentificatie. Ook zijn er gevolgen die tot in de volwassenheid kunnen voortduren. Kinderen noemen tevens voordelen van de scheiding van hun ouders. Hoe een kind de scheiding verwerkt is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Bemiddeling bij een omgangsregeling
Bemiddeling betekent het op gang brengen van de communicatie en het streven naar gezamenlijkheid. De bemiddeling heeft twee doelen: het kind heeft met beide ouders contact en ervaart dat het contact mag hebben door instemming van de ouders.
Bij NIM hanteren ze in de bemiddeling bij een omgangsregeling de werkwijze van de twee- en viergesprekken. In deze werkwijze wordt gebruik gemaakt van onder andere de oplossingsgerichte methodiek, communicatieregels en het nemen van pedagogisch perspectief.

Gewenste situatie
Het kindperspectief is het uitgangspunt van de bemiddeling. De omgangsbemiddelaars staan voor het belang van het kind.
Er zou meer met kinderen gesproken moeten worden als onderdeel van de bemiddeling bij een omgangsregeling. Argumenten hiervoor zijn: het welbevinden van het kind en de wensen van zowel kinderen in scheidingssituaties als ouders die bemiddeling hebben gehad.

Handvatten en aanbevelingen
Uit het onderzoek zijn handvatten en aanbevelingen gekomen. Deze kunnen omgangsbemiddelaars helpen het kindperspectief een groter aandeel te geven in de bemiddeling bij een omgangsregeling. Allereerst geven we handvatten om in gesprek te gaan met ouders. Het gaat hierbij om:
- interventies die ingezet kunnen worden,
- concrete vragen die bij iedere fase van de bemiddeling gesteld kunnen worden,
- mogelijkheden om in de viergesprekken om te gaan met de strijd tussen de ex-partners.
Als tweede geven we weer wat je wilt weten als je in gesprek gaat met een kind. Daarbij zetten we een werkwijze neer met concrete vragen die je kunt stellen en oefeningen die je kunt doen met het kind. Tevens noemen we een aantal contra-indicaties voor het spreken met kinderen.
Als derde geven we manieren om het contact met het kind terug te koppelen aan de ouders.
Tot slot geven we algemene aanbevelingen naar aanleiding van de wensen van de omgangsbemiddelaars.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersNIM Maatschappelijk werk Nijmegen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk