De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Bosche SPH-ers in spe

Met initiatiefrijk leiderschap, stressbestendigheid en gezag komen zij er wel.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Bosche SPH-ers in spe

Met initiatiefrijk leiderschap, stressbestendigheid en gezag komen zij er wel.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

t van de Academie voor Sociale Studies te 's-Hertogenbosch (ASH). Dit onderzoek is opgezet door docenten van kernteam jaar twee van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt: 'In hoeverre zijn studenten aan het begin van het derde studiejaar van de SPH-opleiding aan Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch op B1-niveau bekwaam in het tonen van initiatiefrijk leiderschap met geloof in verandering, in stressbestendig zijn en in het goed opereren vanuit een gezagsverhouding?'
Samenvattend kan het volgende over de doelstelling van dit onderzoek worden gezegd. Dit onderzoek biedt de opdrachtgever inzicht in de mate waarin de huidige derdejaars SPH-studenten aan het begin van hun stage in staat waren tot het tonen van initiatiefrijk leiderschap met geloof in verandering, stressbestendig zijn en goed vanuit een gezagsverhouding opereren. Tevens biedt dit onderzoek inzicht in de wijze waarop bovenstaande kenmerken terugkomen in het huidige onderwijsprogramma van het tweede studiejaar. Dit onderzoek biedt de opdrachtgever en SPH kernteam jaar twee aanbevelingen voor het huidige tweede studiejaar. Naast de aanbevelingen is er door dit onderzoek een workshop voor de huidige tweedejaars SPH-studenten tot stand gekomen. De studenten krijgen deze workshop aangeboden om beter voorbereid aan de jaarstage te beginnen. In de workshop worden de studenten uitgedaagd op actieve wijze kennis op te doen over één van de drie kenmerken die in dit onderzoek centraal staan.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek en te kunnen voldoen aan de doelstelling is er onderzoek verricht. In dit onderzoeksverslag is het resultaat te lezen van een onderzoek dat is verricht onder de huidige derdejaars SPH-studenten, supervisoren en BPV3-docenten. Het onderzoek is verricht met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk het afnemen van half gestructureerde interviews. Binnen deze interviews is de respondenten gevraagd naar de mate waarin begin derdejaars SPH-studenten voldoen aan de drie kenmerken die in dit onderzoek centraal staan. De respondenten hebben hun meningen gegeven en aangegeven welke elementen uit het tweede studiejaar voor hen stimulerend en/of belemmerend hebben gewerkt. Daarnaast hebben de respondenten aanbevelingen gedaan om het huidige curriculum van het tweede studiejaar te verbeteren. Naast het afnemen van interviews zijn de studiehandleiding van het tweede studiejaar van de SPH-opleiding bekeken. In dit deel van het onderzoek is nagegaan in hoeverre de kenmerken waarnaar onderzoek wordt gedaan terugkomen binnen het huidige onderwijs van het tweede studiejaar. Uit de twee onderzoeksmethoden is naar voren gekomen dat er verschillen bestaan tussen de mate waarin de respondenten derdejaars SPH-studenten bekwaam vinden in het tonen van initiatiefrijk leiderschap met geloof in verandering, stressbestendig zijn en goed vanuit een gezagsverhouding opereren. Tevens is uit de onderzoeken naar voren gekomen waar en in welke mate er in het huidige onderwijs bij deze kenmerken wordt stilgestaan.
Het eindresultaat van dit onderzoek bestaat uit aanbevelingen die het doel hebben het huidige curriculum van het tweede studiejaar te verbeteren. Een voorbeeld van een aanbeveling die naar aanleiding van het onderzoek is geformuleerd, luidt als volgt:
'Besteed in de huidige of nieuwe leerlijnen aandacht aan het onderwerp 'met geloof in verandering'. Benadruk in deze leerlijnen wat het belang is van het geloven in de veranderingsmogelijkheden van cliënten. Besteed aandacht aan de houding die je als hulpverlener dient te hebben om jouw geloof in verandering uit te stralen.'
Naast de aanbevelingen resulteert dit onderzoek in een draaiboek van de workshop die is ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van de huidige tweedejaars SPH-studenten.
Dit onderzoeksverslag wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. Tevens wordt er aan het eind van dit verslag geëvalueerd op het doorlopen onderzoeksproces. Binnen dit hoofdstuk is ruimte voor evaluatie en discussie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAvans Hogeschool, Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk