De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transdifferentiation of basal cells into luminal cells by regulating subtype-specific genes using lentiviral transfection

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transdifferentiation of basal cells into luminal cells by regulating subtype-specific genes using lentiviral transfection

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen en net als andere kankersoorten ontstaat borstkanker door de accumulatie van mutaties in verschillende genen. Verschillende soorten mutaties veroorzaken abnormale expressie van proto-oncogenen en tumorsuppressorgenen en worden geassocieerd met verschillende borstkanker subtypes: luminaal A en B subtypen, ERBB2+ subtype en basaal subtype. De studie van Hollestelle et al. (2010), heeft aangetoond dat met behulp van genexpressie profilering, 41 humane borstkankercellijnen onderverdeeld kunnen worden in de luminale en basale subtypen. Tevens werden hierin 27 bekende kankergenen op mutaties geanalyseerd. Hierdoor ontdekte men dat sommige genen alleen gemuteerd waren in het luminale of het basale subtype, terwijl andere genen gemuteerd waren in beide subtypen. Overigens is het bekend dat elk borstkanker subtype anders reageert op een anti-kanker behandeling. Bijvoorbeeld, een basale borsttumor kan alleen behandeld worden met de niet-specifieke chemotherapie, die met name bijwerkingen veroorzaakt. Mede hierdoor is het ontzettend belangrijk om een alternatieve behandeling te ontwikkelen voor basale tumoren.
Het doel van het project was het onderzoeken of de luminale subtype-specifieke genen daadwerkelijk de oorzaak zijn voor het ontwikkelen van het luminale subtype borstkanker. Als dit zo is, zou het praktisch mogelijk kunnen zijn om een basaal subtype borstkankercellijn te transdifferentiëren naar een luminaal subtype cellijn, waardoor de getransdifferentieerde basale tumoren behandeld kunnen worden met een meer gerichte therapie. In het onderzoek wilden wij de luminaal subtype specifieke genen, ERBB2 en Cyclin D1 upreguleren en MAP2K4 downreguleren in de basale borstkanker cellijn, MDA-MB-157 (MM157). Met behulp van lentivirale transfectie werd het cDNA of shRNA construct met een fluorescente marker getransfecteerd in de MM157 cellijn. ERBB2 cDNA-CFP en Cyclin D1 cDNA-YFP constructen werden gebruikt om ERBB2 en Cyclin D1 tot overexpressie te brengen en het MAP2K4 shRNA-RFP construct werd gebruikt om MAP2K4 expressie te down reguleren. Om te achterhalen of de constructen waren geïntegreerd in het genoom werd de CFP, YFP en RFP expressie geanalyseerd door middel van flowcytometrie. De resultaten toonden aan dat de getransfecteerde MM157 cellen met het cDNA construct geen CFP of YFP expressie vertoonden, terwijl de getransfecteerde MM157 cellen met het shRNA construct wel RFP expressie vertoonde. In een volgend onderzoek werd de expressie van de luminale subtype specifieke genen geanalyseerd. Uit de qRT-PCR resultaten bleek dat ERBB2 en Cyclin D1 niet tot overexpressie waren gekomen en MAP2K4 expressie niet was gedownreguleerd in de getransfecteerde MM157 cellen. Bovendien gaven de Western blotting resultaten ook weer dat ERBB2 niet was geupreguleerd en dat MAP2K4 niet was gedownreguleerd in de getransfecteerde MM157 cellen. Aan de hand van de verkregen resultaten concluderen wij dat het niet is gelukt om ERBB2 en Cyclin D1 tot overexpressie te brengen en MAP2K4 expressie te downreguleren door middel van transfectie van MM157 cellen. Uiteindelijk zullen er meerdere experimenten moeten worden uitgevoerd om het doel te behalen.
Een tweede project werd uitgevoerd op basis van een recente studie, waarbij TBX3 mutaties werden gevonden in 2-6% van de klinische borsttumoren en slechts aanwezig waren in exon 2 van de ER-positieve (luminaal subtype) tumoren. Dit suggereert dat het TBX3 gen mogelijk een nieuw luminaal subtype specifiek gen is. Daarom was het doel om de acht exonen van het TBX3 gen in onze collectie van 56 borstkankercellijnen te analyseren op mutaties met behulp van PCR and Sanger sequencing. De resultaten toonden aan dat er geen mutaties aanwezig zijn in exon 2, 3, 4 en 6 van het TBX3 gen. Doordat exon 1 een GC-rijke sequentie is, was het niet mogelijk om exon 1 goed te kunnen sequencen. Zelfs niet na verschillende optimalisatie testen met DMSO en betaine en het verhogen van de annealing temperatuur in de PCR reacties. De overige exonen (exon 5, 7 en 8) zijn nog niet geanalyseerd, omdat er nog verdere experimenten moeten worden uitgevoerd. Tenslotte, kunnen wij alleen concluderen dat er geen mutaties aanwezig zijn in exon 2, 3, 4 en 6 van TBX3 gen in de 56 borstkanker cellijnen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerErasmus MC Kanker Instituut, Interne Oncologie
Datum2014-03-25
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk