De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kostprijzen op de CSA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kostprijzen op de CSA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode januari tot juni 2013 is een onderzoek uitgevoerd bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis
(hierna: JBZ) op de Centrale Sterilisatie Afdeling (hierna: CSA). Dit onderzoek had tot doel de
kosten van de CSA inzichtelijk te maken, door de processen op de CSA in kaart te brengen en
daarvoor een kostprijs te berekenen.
Het begrip kostprijs kan worden gedefinieerd als de berekende kosten per eenheid product conform
een gehanteerde methodiek.1 Kostprijzen worden berekend omdat ze kunnen bijdragen aan een
betere sturing en beheersing van een organisatie en omdat het hebben van kostprijzen wettelijk
verplicht is. Allereerst is gekeken naar de verschillende methoden voor het berekenen van een
kostprijs. Na bestudering van de opslagmethode, de kostenplaatsmethode, Activity Based Costing
en Time-Driven Activity Based Costing is besloten Activity Based Costing toe te gaan passen op de
processen van de CSA. Doordat het proces kan worden ingedeeld in activiteiten en er een hoge
mate van detail gewenst is, is deze methode het meest geschikt gebleken.
Vervolgens zijn de processen op de CSA in kaart gebracht. De CSA verzorgt het reinigen,
desinfecteren en steriliseren van herbruikbaar instrumentarium voor drie gebruikers, poliklinieken,
operatiekamers en buitenlocaties. Op hoofdlijnen kunnen drie processen worden onderscheiden,
het proces van sets, laminaten en endoscopen. Voor deze werkzaamheden had de CSA in 2012 de
beschikking over een budget van € 4,8 miljoen. Voor 2012 bedroeg het resultaat van de CSA
€ 112.000 positief.
Om te komen tot een kostprijs zijn eerst de kosten voor 2013 bepaald. Vervolgens zijn de totale
kosten verdeeld over de drie processen met behulp van verdeelsleutels op basis van de directe
personeelsinzet. Er is rekening gehouden met een verdeling van directe en indirecte kosten. Een
aantal kosten is niet verdeeld met behulp van de verdeelsleutels, omdat zij rechtstreeks via een
tarief of opslag worden toegerekend. Dit betreffen onder andere kosten voor transport en
machinekosten.
Aan de hand van Activity Based Costing zijn vervolgens de kosten per activiteit vastgesteld. Bij
sets en laminaten kunnen drie activiteiten worden onderscheiden, desinfecteren, steriliseren en
uitgeven. Endoscopen kennen twee activiteiten, desinfecteren en uitgeven. Tarieven per activiteit
zijn bepaald op basis van één handeling. Het aantal handelingen is uiteindelijk leidend voor de
kostprijs. De tarieven zijn berekend door de eerstverdeelde kosten te groeperen per activiteit en
deze te delen door het totaal aantal handelingen.
Naast de berekende tarieven,zijn er ook tarieven bepaald voor transport, machinekosten, en
verpakkingskosten. Voor de extra activiteiten is gewerkt met een opslag.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersJeroen Bosch Ziekenhuis - Centrale Sterilisatie Afdeling
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk