De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handreiking voor het monitoren van biodiversiteit in het kader van Countdown 2010 campagne

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handreiking voor het monitoren van biodiversiteit in het kader van Countdown 2010 campagne

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
In 2004 heeft de Europese Commissie de Countdown 2010 verklaring opgesteld om het verlies van biodiversiteit te stoppen. De gemeenten en andere organisaties die de verklaring hebben ondertekend zijn inspanningsverplicht om het Countdown 2010 initiatief actief te promoten en maatregelen te treffen die gericht zijn om de 2010-doelstelling, het stoppen van biodiversiteit verlies, te halen.

Het doel van deze handreiking is:
- gemeenten ondersteunen met betrekking tot het monitoren van de effecten van de Countdown genomen maatregelen;
- het toepassen van een eenduidige monitoringstrategie voor de gehele provincie;
- het creëren van een situatie waarin de provincie en gemeenten monitoringsgegevens kunnen uitwisselen.

De monitoringstrategie is tot stand gekomen doordat de MOLO werkgroep Countdown 2010 en Biodiversiteit * heeft aangegeven dat de biodiversiteitstatus van gemeenten bij voorkeur bepaald moet worden aan de hand van symboolsoorten en via participatie van burgers. Vanuit deze voorwaarde is een aantal SEBI2010-indicatoren** gekozen. De gekozen indicatoren dienen als uitgangspunt voor de monitoringsmethoden. De twee methoden vormen samen de monitoringstrategie voor de gemeenten.

De eerste methode richt zich op het monitoren van een, door de gemeente gekozen, symboolsoort. De symboolsoort staat model voor een bepaald type leefgebied, dat tevens kenmerkend is voor de betreffende gemeente. De symboolsoort kan door middel van een, in deze handreiking gepresenteerd, stappenplan gekozen worden. Nadat een symboolsoort gekozen is; zal de soort gemonitord moeten worden om de uitgangssituatie voor biodiversiteit binnen de gemeente vast te leggen, om de effecten van de getroffen maatregelen en het verloop van de biodiversiteitstatus te bepalen. Het monitoren van de symboolsoort en het uitwisselen van gegevens komen in deel B aan de orde.

De tweede methode richt zich op de publieke betrokkenheid en deelneming en zal door middel van enquêtes gemonitord worden. De enquête methode kan door middel van een stappenplan gekozen worden. Na het kiezen van de enquête methode zal de publieke betrokkenheid en deelneming gemonitord moeten worden, dit wordt in deel B behandeld.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerProvincie Noord-Brabant
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk