De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Custodian® Embedded Mobile

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Custodian® Embedded Mobile

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vandaag de dag wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Vooral op service is een grote voorsprong te behalen. Waar vroeger een technicus nog op locatie machinerie moest onderhouden, is het nu wenselijk om dit op afstand te kunnen. 'Enterprise Level Remote Assets Management' is hierdoor een hot item. ICT Embedded is niet achter gebleven bij deze trend en heeft voor het op afstand beheren in 2003 een oplossing ontwikkeld onder de naam Custodian®.

Er zijn echter twee nadelen aan het huidige product. Het eerste is de instabiliteit van de Custodian server. Dit komt omdat het originele systeem niet ontworpen is met het oog op latere toevoeging. In eerdere
afstudeeropdrachten zijn er wel toevoegingen gedaan, waardoor er nu een zodanig complexe code is ontstaan dat deze voor ontwikkelaars moeilijk te overzien en stabiliseren is. Ten tweede hebben in de afgelopen vijf jaar nieuwe technieken de kop op gestoken, die een nieuwe implementatie slimmer, sneller, goedkoper of veiliger kunnen maken. Deze zouden van waarde kunnen zijn voor Custodian®, maar zijn eventueel moeilijk of niet te implementeren in het huidige systeem.

De opdracht van de afstudeerder was voornamelijk gericht op het onderzoek naar deze nieuwe technieken voor de implementatie van Custodian®. Hierbij moest door middel van prototypen de werking en effectiviteit getest worden, zodat op basis van het onderzoek voor een nieuw design gekozen kon worden. Uit dit design moest een nieuwe implementatie van Custodian® voortvloeien.

De eerste stap in het project was het maken van een Plan van Aanpak.
Hierna is het Research Document gemaakt. In dit document werd bepaald wat de belangrijke onderdelen van het Custodian® project waren. Aan de hand van ISO standaard 9126: Software Engineering - Product Quality
en aan de hand van prototyping werden hierna de gevonden technieken beoordeeld. Zo kon per onderdeel bepaald worden wat de stand van IT op dat gebied was, wat tot innovatie van het Custodian® project geleid
heeft. Aan de hand van de resultaten in dit document is door de klant een keuze gemaakt voor de technieken die voor hun doeleinden geschikt waren. Aan de hand van de gemaakte keuzes in het Research Document is hierna het V-model doorlopen, zoals deze binnen ICT Embedded B.V. toegepast wordt. Hierbij is eerst het Software Requirements Document ontworpen, waarin de eisen aan het Custodian® systeem gesteld werden. Met het gebruik van deze eisen is hierna het Architectural Design Document gemaakt. In dit document wordt de systeemarchitectuur met behulp van UML ontworpen. Aan de hand van de ontwerpdocumenten is een implementatie gemaakt van het Custodian® Back Office en Embedded systeem. Deze is in Java ontworpen in de Eclipse ontwikkelomgeving. Het Embedded systeem is hierbij geïmplementeerd op de Nokia-12i, een M2M module. Voor de communicatie tussen de Back Office en Embedded systemen is gebruik gemaakt van CORBA over TCP/IP. Uiteindelijk is een systeem voor overdracht van waarden ontstaan, compleet met queue, logging en verschillende manieren om waarden van verschillende
bronnen uit te lezen.

Naar aanleiding van het onderzoek en de implementatie tijdens de afstudeerperiode is samenvattend de conclusie van dit project dat het wel degelijk mogelijk is om met de huidige hardware een nieuwe
implementatie van Custodian® te ontwerpen, maar dat het bedrijf zich erg goed moet afvragen of dit wel verstandig is met betrekking tot tijd en kosten. De mogelijkheid bestaat dat het optimaliseren van het oude systeem wat tijd en kosten betreft, voordeliger is.
Aan het afstudeerbedrijf is aanbevolen dat, indien er in de toekomst een nieuwe implementatie van het Custodian® project plaats vindt, het in ieder geval van belang is dat er eerst nieuwe M2M hardware wordt
uitgezocht. Het scheelt niet alleen een hoop ontwikkeltijd, maar vooral veel frustratie voor de ontwikkelaar. Ook is het verstandig om losstaand van het Custodian® project te gaan onderzoeken wat de huidige stand van techniek van berichtprotocollen is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnersICT Embedded B.V.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk