De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek stagebeleid stichting Soulmates

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek stagebeleid stichting Soulmates

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Soulmates heeft een holistische visie en gaat voor haar benadering van cliënten uit van de presentietheorie. Je zou kunnen zeggen: "de klant is koning". Een stagebeleid zou op deze visie moeten aansluiten. In sociaal-agogisch opzicht leidt het ontbreken van een stagebeleid mogelijk tot problemen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat stagiaires, opleidingen/scholen en cliënten geen duidelijkheid hebben over de positie, de rechten en verplichtingen van stagiaires. Een stagebeleid kan er voor zorgen dat deze onduidelijkheid wordt opgeheven. De verwachtingen over en weer, in de driehoek Stichting Soulmates/ cliënt/ opleiding worden helder. De drie partijen kunnen daar voordeel van hebben. Soulmates/personeel, omdat haar cliënten en stagiaires helder hebben wat de rollen, taken en verwachtingen zijn. De cliënten, omdat zij goed op de hoogte zijn van de bijdrage van stagiaires aan de op hen gerichte zorg. En stagiaires, omdat zij van tevoren weten wat hun rol is en wat zij daarin kunnen en mogen doen/ leren.

Als gevolg van de holistische visie, maakt Soulmates nauwelijks gebruik van protocollen, beleidsplannen en dergelijke. De 'cliënt' wordt gezien als een klant, de klant is volgens Stichting Soulmates de koning. De klant heeft keuzes en een cliënt niet. De vraagsturing bepaalt alles. Hierdoor kan een stagebeleid worden gezien als dilemma. De medewerkers willen grotendeels niets met beleidsplannen te maken hebben, dus ook niet met een stagebeleid. De probleemstelling die de onderzoekers hebben opgesteld is:

Hoe moet het stagebeleid van Stichting Soulmates worden vormgegeven, waarin de randvoorwaarden vanuit de werknemers en stagiaires op elkaar aansluiten gezien vanuit de verschillende gradaties (eerste-, tweede- en derdejaars)?

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag hebben de onderzoekers interviews gehouden bij de medewerkers en stagiaires van stichting Soulmates. De onderzoekers hebben gekozen voor het houden van interviews, omdat zij geïnteresseerd zijn in ervaringen en achterliggende ideeën van de medewerkers en stagiaires bij stichting Soulmates.

Uit de interviews is gebleken dat het merendeel van de werknemers en stagiaires van Stichting Soulmates aangegeven heeft dat zij geen behoefte hebben aan een stagebeleid. Ze denken dat er mogelijk behoefte is aan een stagebeleid. Stagiaires geven aan dat er behoefte is aan een stagebeleid voor de 'onervaren' stagiaire. De medewerkers vinden het van belang dat een stagebeleid helderheid, structuur en duidelijkheid zal brengen aan Stichting Soulmates. Zij vinden dat een stagebeleid innovatief is en als richtlijn kan worden gebruikt voor de "minder ervaren" medewerkers en stagiaires De medewerkers en stagiaries geven aan dat het vooral duidelijkheid voor beide partijen zal bieden: je hebt iets om op terug te vallen en je kan het gebruiken als richtlijn. Ook kan de stagiaire lezen wat er van hem of haar wordt verwacht binnen Soulmates.
De stagiaires en medewerkers hebben aangegeven dat zij de volgende aspecten en zaken terug willen laten komen in het stagebeleid: praktische zaken (vergoeding en uren), doel, competenties, werkwijze, aanbod, stagebegeleiding en voorwaarden van de Stichting Soulmates.

Overigens bezitten de werknemers en stagiaires weinig kennis over de holistische visie waaruit Stichting Soulmates werkt. Zo is gebleken dat zeven van de tien respondenten niet weten wat de holistische visie inhoudt.
Nadat de holistische visie besproken werd, kwam naar voren dat de zeven respondenten onbewust werken vanuit deze visie.
De stagiaires en medewerkers hebben aangegeven dat de holistische visie en de presentiebenadering belangrijke begrippen zijn die opgenomen moeten worden in het stagebeleid. Alle medewerkers hebben aangegeven dat de "nieuwe" stagiaires op de hoogte moeten worden gesteld van deze begrippen, alvorens zij de stage starten. Er is aangegeven dat deze begrippen ter informatie opgenomen kunnen worden in het stagebeleid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Soulmates
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk