De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerrapport EU-richtlijn Omgevingslawaai

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerrapport EU-richtlijn Omgevingslawaai

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Als gevolg van de EU-richtlijn omgevingslawaai die in 2004 van kracht is geworden, zijn 6
agglomeraties in Nederland verplicht om de geluidsituatie van 2006 in kaart te brengen. Aan de hand
hiervan wordt inzichtelijk waar woningen met een hoge geluidbelasting liggen. De EU-richtlijn heeft als
doel om mensen te beschermen tegen hoge geluidniveau's door deze te beheersen of te verlagen.
Op grond van de EU-richtlijn zijn door middel van geluidbelastingkaarten de knelpunten ten gevolg van
vliegverkeer-, railverkeer-, wegverkeer- en industrielawaai gesignaleerd. Hierna is een actieplan
geschreven om de woningen met een hoge geluidbelasting aan te pakken. Het hoofddoel van deze
afstudeerstage is het opstellen van een concept actieplan voor de agglomeratie Eindhoven. De vier
hoofdpunten die in het actieplan moeten staan zijn:
- knelpunten
- mogelijke maatregelen
- overzicht van kosten en baten
- het vast stellen van een plandrempel
Het gehele project loopt van oktober 2004 tot juni 2008. Het concept actieplan is opgesteld in de
periode maart tot en met juli 2007, dit is dus een klein onderdeel van het project. Op grond van de
hoogte van de geluidbelasting en het aantal woningen zijn de knelpunten bepaald. Hier is gekeken naar
mogelijke maatregelen. Het type maatregelen is afhankelijk van de huidige wegkenmerken. Mogelijke
maatregelen zijn dan: snelheidsbeperking, wegdek vernieuwen of percentage vrachtwagens beperken.
Alleen voor de gemeente Best zijn de knelpunten en maatregelen besproken met de verkeerskundige.
Aan de hand hiervan is een selectie uit de maatregelen gemaakt, hierna blijft per knelpunt de best
beschikbare techniek over. Dit is tevens afhankelijk van de kosten van een maatregel. De gemeente
kiest vervolgens zelf welke knelpunten ze aan wil pakken. De overige gemeenten worden in de
komende maanden verder uitgewerkt. Deze aanpak van het maken van het actieplan voor Best geldt
als plan van aanpak voor de overige gemeenten.
Om inzicht te krijgen in de subjectieve waarneming van het omgevingslawaai bij de burger, is een
enquête opgesteld. Deze enquête is in de gemeente Geldrop-Mierlo uitgezet. Er zijn 1000 burgers
geënquêteerd. De respons hierop was 41%. In de periode mei/juni 2007 is een voorlopige analyse
gedaan. Hieruit blijkt dat de burgers niet alleen last van omgevingslawaai hebben maar andere
aspecten zoals: de parkeervoorziening in het dorp, verkeersveiligheid of de staat van de trottoirs. De
analyse wordt in augustus 2007 verder uitgewerkt. De overige gemeenten worden bevraagd door
middel van een woningbouw enquête die later dit jaar in de gehele regio Eindhoven uitgevoerd wordt.
Hierin zijn geluidvragen opgenomen.
Gebleken is dat de hoofddoelstelling bij aanvang van de afstudeerstage (maart 2007) erg ambitieus is
in geschat. Het signaleren van de knelpunten kostte veel meer tijd dan van tevoren voorzien. De
doelstelling is daarom bijgesteld in het maken van een actieplan voor alleen de gemeente Best.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerSRE Milieudienst - Eindhoven
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk