De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scriptie NRB 2012 en de BRL 15000

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Scriptie NRB 2012 en de BRL 15000

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ONDERWERPEN SCRIPTIE
Het onderwerp van mijn scriptie was tweeledig namelijk: een studie naar de mogelijkheden de
NRB 2012 te implementeren in de dienstverlening van Arnicon en een studie naar de ontwikkeling
van de BRL 15000 of deze richtlijn de potentie heeft om de huidige certificeringslast te
vereenvoudigen en een kostenreductie te behalen.
De NRB 2012 is een document dat is opgesteld om het bodembeschermingsbeleid en bedrijven te
ondersteunen bij het borgen van bodembedreigende activiteiten om zo een verwaarloosbaar
bodemrisico te realiseren.
De BRL 15000 wordt opgesteld om een vereenvoudiging en (zo mogelijk) een kostenbesparing te
realiseren bij het gebruik van de huidige BRL’s en protocollen. Deze BRL zal de BRL-en 1000, 2000
en 6000 gaan vervangen waarbij de protocollen onder de te vervallen BRL-en overgenomen worden
in de BRL 15000. In tegenstelling tot de huidige procescertificaten (BRL 1000, 2000 en 6000) wordt
de BRL 15000 een systeemcertificaat.
AANLEIDING DOEL
Het doel van de studie in het kader van de NRB 2012 is de dienstverlening van Arnicon uit te breiden
met de NRB 2012, waardoor de dienstverlening van Arnicon een bredere mark kan bereiken.
Het doel van de studie in kader van de BRL 15000 is het inzichtelijk maken van de huidige stand van
zaken met betrekking tot de vereenvoudiging van de bodemcertificering, erkenningen en het
aandragen van verbeterpunten voor vereenvoudiging en kostenreductie.
ONDERZOEKSMETHODE
Beide studies zijn uitgevoerd in de vorm van een literatuurstudie waarbij veel documentatie is
gebruikt en waarbij voor de BRL 15000 informatie is verkregen via de voorzitter van de
branchevereniging de VVMA.
CONCLUSIE EN AANBEVELING NRB 2012
Door haar expertise is het voor Arnicon mogelijk een goede spin-off neer te zetten in het kader van
de NRB 2012.
Het toepassingsgebied van de NRB 2012 is beperkt tot vergunningplichtige inrichtingen en hierdoor
niet bijzonder groot. Echter ligt hier voor Arnicon, met haar vele industriële klanten, een
interessante mogelijk tot verbreding van de dienstverlening.
Het is aan te bevelen een werkrichtlijn te ontwikkeld voor de NRB 2012 met de bijbehorend
werkdocumenten (BRL) en certificeringsplicht. Dit heeft een grote meerwaarde voor de opdrachtgevers
en de adviesbureaus. De opdrachtgever heeft dan in plaats van een door adviesbureau
opgesteld advies, een rapport van een erkend adviesbureau voor het verkrijgen en behouden van
een verwaarloosbaar bodemrisico. Voor de erkende adviesbureaus wordt het werkgebied beschermd
van partijen die niet de expertise hebben en mogelijk schade kunnen doen aan de naam van de
erkende adviesbureaus.
Naast dat het voor vergunningplichtige inrichtingen een meerwaarde heeft een werkrichtlijn te
ontwikkelen voor de NRB 2012 heeft dit ook een meerwaarde voor niet vergunningplichtige
inrichtingen. Deze inrichtingen hebben dan nog steeds een vrijwillige keuze om te voldoen aan de
NRB 2012. Maar als er gekozen wordt om de NRB 2012 te implementeren kan het in kader van de
verkoop een meerwaarde hebben voor de inrichting. Aangezien de bodem niet (verder)
verontreinigd zal zijn geraakt tijdens de bedrijfsactiviteiten van de inrichting.
[NRB 2012 EN DE BRL15000]
CONCLUSIE EN AANBEVELING BRL 15000
De huidige stand van zaken voor de BRL 15000 is dat er een plan van aanpak ligt waarbij de
werkzaamheden verdeeld zijn over negen aangestelde werkgroepen. De werkgroepen zijn
samengesteld uit belanghebbende partijen zowel privaat als publiek.
Het is mogelijk tot een kostenreductie te komen als de samenvoeging van de huidige BRL-en 1000,
2000 en 6000 tot de BRL 15000 leidt tot een duidelijk kwalitatief goed systemcertificaat. Dan is het
mogelijk de certificeringslast te verminderen en hierdoor aantoonbaar versimpeling en een
kostenreductie te bereiken.
Ter aanbeveling om de efficiëntieslag volledig te benutten wordt aangeraden de huidige protocollen
mee te nemen in de efficiëntieslag en het aantal protocollen te reduceren en herschrijven tot 4
protocollen (bodemonderzoek, bodemsanering, waterbodemonderzoek, waterbodemsanering).

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingEnvironmental Science for Sustainable Energy and Technology-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerArnicon BV
Datum2013-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk