De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het toekomstige jongerenwerk

Niet praten over jongeren maar praten met jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het toekomstige jongerenwerk

Niet praten over jongeren maar praten met jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De transitie jeugdzorg heeft gezorgd voor een vernieuwd jeugddomein. Gemeenten hebben hierdoor een andere positie en extra taken gekregen. Dit onderzoek richt zich op de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze gemeente is actief bezig met de herinrichting van het jeugddomein. Een onderdeel van dit domein is het jeugd- en jongerenwerk. De gemeente Geldrop-Mierlo merkt dat er veel verandert binnen het jeugddomein, maar dat het jongerenwerk al lang bestaat in de vorm waarin het nu georganiseerd is. Daarom wil de gemeente kijken of het jongerenwerk anders kan worden ingericht waardoor het mogelijk een effectievere rol kan vervullen.

Dit onderzoek richt zich dus op de toekomstige invulling van het jongerenwerk. De centrale vraag in het onderzoek luidt: ‘Wat zijn de behoeften van de jongeren in de gemeente Geldrop-Mierlo en hoe kan het jeugd- en jongerenwerk daarop aansluiten binnen de huidige transformatie in het jeugddomein?’
Het doel van het onderzoek is om het jongerenwerk beter aan te laten sluiten op de behoeften van jongeren en een effectievere rol in te kunnen laten nemen binnen het vernieuwde jeugddomein.
Om dit te kunnen bereiken is er geredeneerd vanuit de Gouden Cirkel, een theorie van Simon Sinek. Er werd gestart met het ‘waarom’, doorgewerkt naar het ‘hoe’ en afgesloten met het ‘wat’. De hoofdonderzoeksmethoden in dit onderzoek waren photo-interviewing en photosort. Door middel van deze methoden is er in gesprek gegaan met jongeren uit de gemeente om hun behoeften in kaart te brengen. Hiermee is een antwoord gegeven op de waaromvraag. Daarnaast heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met professionals die direct en indirect met het jongerenwerk te maken hebben. Met de resultaten van deze brainstorm is er een antwoord gegeven op de hoe- en wat-vraag.

Als eerste is de jeugd binnen de gemeente Geldrop-Mierlo onderzocht door inzet van photo-interviewing en photosort. Dit zijn methodes waarmee via de inzet van foto’s behoeften van de doelgroep onderzocht kunnen worden. Voor het behoefteonderzoek naar de jeugd is de jeugd in drie verschillende categorieën ingedeeld. Uit de resultaten kon worden geconcludeerd dat het jongerenwerk alle drie de categorieën kan voorzien in bepaalde behoeften. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat het jongerenwerk op duurzame termijn in gesprek blijft met jongeren en inspeelt op hun wensen en behoeften.

Naast het onderzoek naar de jeugd heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met professionals die direct en indirect met het jongerenwerk te maken hebben. Deze professionals hebben samen nagedacht over hoe het jongerenwerk het beste kan worden ingericht en wat het aanbod van het jongerenwerk zou moeten zijn. Uit deze brainstormsessie kon geconcludeerd worden dat het jongerenwerk intensiever moet gaan samenwerken met netwerkpartners en zich positioneren als voorportaal in het jeugddomein. Op die manier kan het jongerenwerk echt iets betekenen in de ontwikkeling van jongeren en de transities binnen het jeugddomein.

Uit alle verzamelde resultaten kon geconcludeerd worden dat het jongerenwerk waardevol is voor zowel de jeugd als de transformatie binnen het jeugddomein. Het jongerenwerk voorziet jongeren in hun emotionele ontwikkeling en bind hen aan de samenleving. Daarnaast draagt het jongerenwerk bij aan de transformatie door zijn preventieve functie en zijn positionering dicht bij de jongere. Hierbij is een netwerk onder de jeugd in onder professionals in het jeugddomein vereist.

De belangrijkste aanbeveling raadt het jongerenwerk aan om in gesprek te blijven mét jongeren in plaats van te praten óver jongeren. Op basis van deze aanbeveling is een beroepsproduct ontwikkeld die jongerenwerkers concrete handvatten biedt om het gesprek met jongeren aan te gaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Datum2016-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk