De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesverslag optiemanager

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procesverslag optiemanager

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen Centric IT Solutions bij de businessunit Belasting & Vastgoed. Centric IT Solutions is een divisie binnen de Centric Holding. IT Solutions ontwikkelt standaardsoftware voor de primaire processen voor diverse
organisaties. Belasting & Vastgoed is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van op de lokale overheid gerichte softwarepakketten.
Tijdens het afstudeertraject is een softwareontwikkelingstraject opgestart. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een optiemanager. Binnen deze optiemanager kan Belasting & Vastgoed centraal haar registratie voor het beheer en uitgifte van 'optionele'
functionaliteit managen. Tijdens dit project heeft de focus op het ontwerpen van de optiemanager gelegen. Deze optiemanager is vervolgens gedeeltelijk gerealiseerd, maar zal in een vervolgtraject verder door ontwikkeld worden. Dit alles onder het motto:
"Beter goed gedocumenteerd, dan slecht geprogrammeerd."
Om dit afstudeerproject uit te kunnen voeren is gekozen voor de software ontwikkelmethodiek Dynamic Systems Development Method, oftewel DSDM. De ontwikkelmethode DSDM is goed te gebruiken bij de ontwikkeling van verschillende soorten informatiesystemen, doordat DSDM zich richt op het iteratief ontwikkelen van functionaliteit binnen een vastgestelde tijd. De functionaliteiten zijn vooraf geprioriteerd
met behulp van een MoSCoW lijst. Verder is door middel van DSDM uitgegaan van een
actieve gebruikersrol tijdens het ontwikkeltraject.
De applicatie is gerealiseerd binnen de gestelde architectuur richtlijnen opgesteld door
het project: "Belasting & Vastgoed". Binnen deze architectuur zijn twee gescheiden
onderdelen te herkennen. Een cliëntapplicatie (key2Opties) en een serviceapplicatie
(Key2OptiesService). Elk onderdeel is verantwoordelijk voor een stuk functionaliteit van
de totale applicatie. Key2Opties zorgt onder andere voor het visuele deel van de
applicatie en de service voor het raadplegen en muteren van gegevens.
Tijdens de uitvoering van het project is de nieuwste versie van het Centric .Net
framework (Centric.Practices) gebruikt. Echter dit framework was nog volop in
ontwikkeling. Hierdoor wisselde de manier van ontwikkelen en implementeren van
functionaliteit in de applicatie soms van dag tot dag. Hierdoor is een deel van de te
realiseren functionaliteit komen te vervallen om de kwaliteit van de software te
waarborgen en niet de kwantiteit ervan.
Wat ligt er nu na afloop van het afstudeertraject voor Centric? Er ligt op dit moment een
zeer goede basis voor de optiemanager waar Belasting & Vastgoed naar op zoek was. Van
de applicatie Key2Opties is een volledig ontwikkeltraject doorlopen en uitgekristalliseerd
"Van webservice tot user interface…". Er is voor deze manier van opleveren gekozen om
het project overdraagbaar te maken, zodat in de nabije toekomst op dezelfde manier
verder ontwikkeld kan worden aan de applicatie na het afstudeertraject. Er is op deze
manier een zeer goede basis gecreëerd voor de toekomstige ontwikkelaars.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
PartnersCentric IT Solutions
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk