De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bestrijding van publiek stigma

in Hendrik-Ido-Ambacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De bestrijding van publiek stigma

in Hendrik-Ido-Ambacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Uit intern onderzoek van Yulius (E. Schotting, persoonlijke communicatie, 4 januari 2016) blijkt dat inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht negatieve stereotyperingen, opvattingen en houdingen hebben tegenover cliënten van Yulius (De Volgerlanden) met psychiatrische problematiek (publiek stigma). Nu willen ze bij Yulius (De Volgerlanden) weten hoe publiek stigma van inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht tegenover cliënten van Yulius (De Volgerlanden) met psychiatrische problematiek binnen drie jaar kan worden verminderd, zodat de ASMI-score wordt verhoogd van 0,38 naar meer dan 0,48.
Om antwoord te geven op de vraag van Yulius (De Volgerlanden), is er praktijkonderzoek gedaan. Het praktijkonderzoek bestaat uit twee onderdelen: literatuuronderzoek en interviews. Voor het literatuuronderzoek is onderzocht hoe publiek stigma tegenover mensen met psychiatrische problematiek kan worden bestreden en wat voor invloed de demografische samenstelling van de inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht heeft op de bestrijding van publiek stigma. Door het afnemen van interviews is onderzocht hoe zowel Yulius (De Volgerlanden) als andere GGZ-instellingen stigmatisering bestrijden.
De belangrijkste conclusies uit het praktijkonderzoek zijn als volgt:
• Proteststrategieën hebben geen blijvende invloed op publiek stigma. Contactstrategieën in combinatie met voorlichtingsstrategieën blijkt het effectiefst te zijn om publiek stigma te bestrijden. Er is geen verschil in effectiviteit tussen persoonlijk contact met cliënten of indirect contact via online media.
• Een groot aantal inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht maakt gebruik van internet. In tegenstelling tot Yulius (De Volgerlanden) spelen andere GGZ-instellingen hierop in en zetten online media in om publiek stigma te bestrijden.
• Bijna de helft van de inwoners in Hendrik-Ido-Ambacht heeft een christelijke geloofsovertuiging. Andere GGZ-instellingen spelen hierop in en geven voorlichting aan specifieke doelgroepen, zoals christelijke inwoners en woningbouwverenigingen. Yulius (De Volgerlanden) richt zijn voorlichtingsstrategieën niet op specifieke doelgroepen.
• Yulius (De Volgerlanden) organiseert al een aantal jaarlijkse evenementen. Vanwege het succes adviseren de professionals van Yulius (De Volgerlanden) om nog meer jaarlijkse evenementen te organiseren. Yulius (De Volgerlanden) maakt in tegenstelling tot andere GGZ-instellingen geen gebruik van gemeentelijke subsidies.
• Alle andere GGZ-instellingen geven aan samen te willen werken met Yulius (De Volgerlanden). Zij ontvangen graag een verzoek/suggestie van Yulius (De Volgerlanden) over de invulling van een mogelijk samenwerkingsverband.
Uit bovenstaande conclusies zijn een aantal adviezen voortgekomen, die Yulius (De Volgerlanden) kan gebruiken om het heersende publiek stigma te bestrijden. Deze adviezen zijn als volgt:
• Richt voorlichtingsstrategieën op woningbouwverenigingen.
• Zet contactstrategieën in via online media.
• Bereik christelijke inwoners via een samenwerkingsverband met Eleos (andere zorgaanbieder).
• Organiseer meer jaarlijkse evenementen.
Wanneer Yulius (De Volgerlanden) bovenstaande adviezen inzet om het doel te bereiken, moet Yulius (De Volgerlanden) de processen en de effecten van de adviezen systematisch evalueren. Naast deze evaluaties, moet Yulius (De Volgerlanden) over drie jaar opnieuw de ASMI toepassen om de mate van publiek stigma te meten en te kijken of de ASMI-score van 0,48 is behaald.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersYulius, BW De Volgerlanden
Datum2016-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk