De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De veranderende samenleving

Behoefteonderzoek m.b.t. vroegsignalering en preventie bij pedagogische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De veranderende samenleving

Behoefteonderzoek m.b.t. vroegsignalering en preventie bij pedagogische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Boddaertcentrum in Eindhoven. Het Boddaertcentrum is onderdeel van Combinatie Jeugdzorg. Combinatie Jeugdzorg biedt hulp aan alle kinderen tot 18 jaar en hun ouders, ongeacht hun cultuur en achtergrond. Zij kunnen hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het Boddaertcentrum richt zich op van nature normaal begaafde kinderen van 6 tot 12 jaar, met ernstige problemen in hun ontwikkeling. De kinderen gaan overdag naar school en verblijven daarna tot ongeveer 18:30 uur op het Boddaertcentrum. De doelen van het Boddaertcentrum zijn gericht op:
- Het gedrag van het kind; het aanleren of versterken van sociale vaardigheden en controle krijgen over het gedrag
- Het persoonlijk functioneren van de jeugdige; het inzicht krijgen op de eigen persoonlijkheid en het versterken van vaardigheden om emoties te herkennen en te uiten (voor zover mogelijk is).
- De omgeving en het netwerk; het versterken van het netwerk van het gezin en het verbeteren van de communicatie tussen kind/ouders, school en in de buurt
Binnen de dagbehandeling worden drie methodes gehanteerd: systeemgericht werken, communicatiegericht werken en competentiegericht werken.
Door de transitie van de jeugdzorg gaat er veel veranderen. Zo gaan alle verantwoordelijkheden voor en financiering van alle jeugdzorg over van provincie naar gemeenten. Verder wordt ernaar gestreefd om de zorg voor de jeugd en het gezin te veranderen en te verbeteren. De transitie van de jeugdzorg wil dat organisaties vooruit gaan bewegen en ondersteuning bieden in de eigen omgeving van de cliënt. Ook wordt vroegsignalering en preventie van pedagogische problemen erg belangrijk. Door vroegtijdig te signaleren en preventief te handelen kan voorkomen worden dat cliënten tweedelijns zorg nodig hebben. Om mee te veranderen met deze transitie, wilde het Boddaertcentrum onderzoeken wat de behoefte was met betrekking tot vroegsignalering en preventie bij pedagogische problemen en hoe zij daarop konden inspelen.
In samenspraak met de opdrachtgever is daarom de volgende probleemstelling opgesteld:
'Wat is de behoefte bij de basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang in de regio Eindhoven en Veldhoven met betrekking tot vroegsignalering en preventie bij pedagogische problemen en hoe kan het Boddaertcentrum hierop inspelen?'
Deze probleemstelling is beantwoord door middel van literatuur- en praktijkonderzoek. In eerste instantie is literatuuronderzoek gedaan. Deze literatuur is verwerkt in een theoretisch kader. Het theoretisch kader is gericht op vroegsignalering en preventie. Daarna is praktijkonderzoek gedaan. Hiervoor zijn 17 interviews gehouden op 8 verschillende basisscholen en kinderopvang/ buitenschoolse opvang in Eindhoven en Veldhoven. Ook is er een enquête verstuurd naar de overige instellingen. 7 respondenten hebben deze enquête ingevuld.
Naar aanleidingen van het literatuur- en praktijkonderzoek zijn analyses uitgewerkt en conclusies getrokken. Enkele belangrijke conclusies zijn:
 De helft van de respondenten waren voor het interview of de enquête niet bekend met het Boddaertcentrum;
 De veranderingen in de samenleving en de omgang van ouders met hun kind zorgt voor meer pedagogische problemen bij een kind of in de gezinssituatie;
 Er wordt op basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang te weinig gedaan aan vroegsignalering en preventie;
 De grote meerderheid van de respondenten heeft behoefte aan extra ondersteuning vanuit het Boddaertcentrum;
Als laatste zijn er aanbevelingen opgesteld voor het Boddaertcentrum over hoe zij kunnen inspelen op de beschreven behoeften. Enkele belangrijke aanbevelingen zijn:
 Het opstellen van een plan van aanpak;
 Het zorgen voor meer bekendheid in Eindhoven en Veldhoven;
 Het zorgen voor een contactpersoon op basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang in Eindhoven en Veldhoven.
 Het inzetten van een pedagogisch coach;
 Het inzetten van consultatiemomenten;
 Het inzetten van verschillende methoden op basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang in Eindhoven en Veldhoven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersCombinatie Jeugdzorg-Boddaertcentrum Jongeren Jeugd Eindhoven
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk