De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belemmeringen die gedetineerden met een licht verstandelijke beperking ervaren binnen detentie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Belemmeringen die gedetineerden met een licht verstandelijke beperking ervaren binnen detentie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek, waarvan het eindrapport voor u ligt, is uitgevoerd binnen unit 6 en 7 van de Penitentiaire Inrichting Vught. De aanleiding van het onderzoek is een signaal uit de praktijk welke is aangedragen door de opdrachtgever Jack Wubben. Jack is werkzaam als Kies voor Verandering trainer in de Penitentiaire Inrichting Vught.

Binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught is er onderzocht vanuit twee invalshoeken: vanuit de gedetineerden met een licht verstandelijke beperking en vanuit de medewerkers die werken met deze gedetineerden. Door het vraagstuk vanuit deze twee invalshoeken te onderzoeken, kan met uiteindelijk tot valide en betrouwbare resultaten komen, die mogelijk voor beide groepen werkbaar kunnen zijn in de praktijk. Het signaal van het onderzoek dat voor u ligt betreft de belemmeringen die gedetineerden met een licht verstandelijke beperking ervaren tijdens detentie. Het doel van het onderzoek is verkennen welke belemmeringen gedetineerden met een licht verstandelijke beperking ervaren binnen detentie.

In samenspraak met de opdrachtgever is de volgende probleemstelling geformuleerd:

‘Welke belemmeringen ervaren de reguliere gedetineerden met een licht verstandelijke beperking binnen de Penitentiaire Inrichting Vught tijdens hun detentie?’

Om antwoord te krijgen op bovenstaande probleemstelling, zijn er vier deelvragen opgesteld. Eén deelvraag zal beantwoord worden door middel van literatuuronderzoek. De overige drie vragen zullen beantwoord worden door middel van praktijkonderzoek. Voor het praktijkonderzoek is er gekozen voor een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, namelijk Q-methodologie. Zodat er een verkennend onderzoek gedaan kon worden naar de ervaringen van gedetineerden met een licht verstandelijke beperking binnen detentie.

Na een gedegen analyse zijn de resultaten uit het literatuur- en het praktijkonderzoek verwerkt in dit onderzoeksrapport. Hierbij heeft de onderzoeker antwoord kunnen geven op de vier deelvragen. Door middel van de resultaten uit het literatuuronderzoek kan er worden vastgesteld dat de gedetineerden met een licht verstandelijke beperking veel belemmeringen ervaren tijdens detentie. Het praktijkonderzoek heeft echter iets anders aangetoond, namelijk dat gedetineerden niet zo veel belemmeringen ervaren tijdens detentie. Waardoor er vastgesteld kan worden dat het praktijkonderzoek geen bevestiging is van het literatuuronderzoek. Echter is het literatuuronderzoek een onderzoek dat drie jaar geduurd heeft, waardoor het logisch is dat er niet dezelfde resultaten uit zijn gekomen. Uit het praktijkonderzoek zijn een aantal punten gekomen die de Penitentiaire Inrichting Vught zou kunnen verbeteren. Door middel van het verkennend onderzoek heeft de onderzoeker een aantal aanbevelingen kunnen doen. Eén van deze aanbevelingen is als volgt: het signaleren van de licht verstandelijke beperking bij een gedetineerde, wanneer de praktijk daar daadwerkelijk iets mee gaat doen. Het afnemen van de screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking bij jongeren en volwassenen zou goed zijn, omdat er op die manier inzichtelijk gemaakt wordt welke gedetineerden een licht verstandelijke beperking heeft, zodat de medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Vught hiermee rekening kunnen houden in de benadering van deze gedetineerde. Om iets tegen de ervaren belemmeringen te doen, zal er iets met de aanbevelingen gedaan moeten worden binnen unit 6 en 7 van de Penitentiaire Inrichting Vught.

De onderzoeker heeft uit de resultaten van de deelvragen, deelconclusies kunnen trekken. Door middel van deze deelconclusies heeft de onderzoeker antwoord kunnen geven op de probleemstelling in de vorm van een eindconclusie. Op basis van deze conclusies zijn er aanbevelingen geformuleerd. Aan de hand van deze aanbevelingen heeft de onderzoeker een beroepsproduct gemaakt. Dit beroepsproduct bestaat uit een aantal praktische hulpmiddelen die de medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Vught zouden kunnen gebruiken in de begeleiding van de gedetineerden met een licht verstandelijke beperking.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerPenitentiaire Inrichting Vught
Datum2016-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk