De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Arbeidsveiligheid van ondergrondse afvalcontainers en daarmee samenhangende commerciële doeleinden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Arbeidsveiligheid van ondergrondse afvalcontainers en daarmee samenhangende commerciële doeleinden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rapport is opgesteld met als doel te kijken naar de (arbeids)veiligheid van de ondergrondse afvalcontainer wel momenteel veelvuldig in het Nederlandse straatbeeld te zien is. Naast het in kaart brengen van de risico´s van deze container met de daarbij bijbehorende beheersmaatregelen, is ook gekeken of het mogelijk is deze informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Uit de opgemaakte Risico Inventarisatie en Evaluatie is naar voren gekomen dat er 32 risico´s zijn, onder te verdelen in 3 subcategorieën (gebruiker, chauffeur en onderhoudsmedewerker). Het merendeel van deze risico's zijn dermate gering, dat er geen nieuwe of aanvullende beheersmaatregelen genomen hoeven te worden.
Mocht het management of de eigenaar toch aanpassingen wensen, dan zouden deze door een investering gerealiseerd kunnen worden.
Na classificatie blijkt dat er één risico valt in de categorie "belangrijk risico" en zeven risico's in de categorie "mogelijk risico". Veel van deze risico´s zijn volgens ons niet met aanvullende beheersmaatregelen te reduceren aangezien er in onze optiek geen nieuwe beheersmaatregelen gerealiseerd kunnen worden. De nodige maatregelen zijn dan al getroffen en nieuwe beheersmaatregelen zijn soms niet eens mogelijk. Toch zijn sommige risico's die als "klein risico" zijn benoemd, wel verder te reduceren. Of de financiële gevolgen van de nieuwe en aanvullende maatregelen opwegen tegen de risicoreductie is verder niet door ons bepaald. Dit zal een vraagstuk zijn voor het management en/of klanten van BroNij b.v..
Voor een aantal risico´s wordt voorgesteld om onderzoek te laten verrichten.
Dit onderzoek heeft als doel te kijken welke beheersmaatregelen het meeste effect heeft op het risico. Tevens wordt er dan gekeken hoe deze maatregelen het best geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk. Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat zij voor twee risico´s aanvullende oplossingen zouden willen zien. Het gaat om aanpassingen aan de onderhoudsdeur en het struikelen over het voetgangersplatform.
Naast het onderzoek naar de risico´s is ook gekeken hoe deze informatie voor commerciële doeleinden gebruikt kan worden. Veel -al dan niet externe- factoren zijn van belang, maar uit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk kansen zijn op de markt voor ondergrondse afvalcontainers. De onderneming onderscheid zich momenteel door de ervaring die zij hebben in de levering, onderhoud en keuringen van ondergrondse afvalcontainers, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het hanteren van de ISO-9001 en de VCA normering. Een toevoeging is de kennis die is opgedaan doormiddel van het gehouden onderzoek naar de (arbeids)veiligheid.
Of BroNij b.v. haar positie op de markt voor ondergrondse afvalcontainers nu kan uitbreiden, is moeilijk te beantwoorden. Door de genoemde aanbevelingen over te nemen, kan men wel invloed uitoefenen op potentiële klanten. Vast is komen te staan dat de onderneming veel waarde hecht aan de levering van een zo veilig mogelijk product.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersBroNij B.V.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk