De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten en het metriek stelsel

Het bevorderen van het inzicht van leerlingen, in de systematiek van het metriek stelsel, in een kortdurende handelingsperiode.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten en het metriek stelsel

Het bevorderen van het inzicht van leerlingen, in de systematiek van het metriek stelsel, in een kortdurende handelingsperiode.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het hoofddoel van dit onderzoek is te bekijken of het inzicht van leerlingen van groep 7-8 van de Openluchtschool, in de systematiek van het metriek stelsel, kan worden verbeterd in een kortdurende handelingsperiode. Daarbij wordt teruggepakt naar actief handelen om de maateenheden afgeleid van de standaardmaat, de meter, concreet en betekenisvol te maken.
Ook wordt het mentaal ‘archief’ van de leerlingen aangevuld met voor hen betekenisvolle referentiematen.
Methode: Leerlingen van groep 7 en 8 van de Openluchtschool (N = 16) hebben deelgenomen aan het onderzoek, evenals een controlegroep bestaande uit leerlingen van basisschool de Biekorf (N =15).
De voor – en nameting vonden plaats in de vorm van een toets waarbij omzettingen en inzichten in het metriek stelsel zijn behandeld.
Resultaten: De toetsscores van nagenoeg alle onderzochte leerlingen zijn gestegen. De scores van zowel de experimentele – als de controlegroep zijn significant gestegen na uitvoering van de innovatieve oplossing. De hypothese dat door het terugpakken naar actief ervaren van meetgetallen en door het ontwikkelen van het referentiematenregister, het inzicht in de systematiek van het metriek stelsel wordt verbeterd, kan daarmee worden aangenomen.
Conclusie: Aan de hand van de resultaten kan niet met zekerheid worden vastgesteld, of de vooruitgang te danken is aan de onderzochte factoren, of aan de normale cognitieve ontwikkeling die leerlingen doormaken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool de Openluchtschool, Breda
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk