De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicoanalyse: zicht op risico's. Onderzoek naar risicomanagement en de opzet van risicoanalyse binnen de ontwikkelende bouwer Ballast Nedam Bouw Oost.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Risicoanalyse: zicht op risico's. Onderzoek naar risicomanagement en de opzet van risicoanalyse binnen de ontwikkelende bouwer Ballast Nedam Bouw Oost.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek behandelt de ontwikkeling van een nieuw risicoanalysemodel voor Ballast Nedam Bouw Oost. Er zal worden ingegaan op de methoden en technieken welke beschikbaar zijn om het bestaande model te vernieuwen of op te zetten, waarna de definitieve invulling hiervan zal worden gemaakt door input vanuit de literatuur en praktijk.

De aanleiding van dit onderzoek is de wil om de risico's bij projectontwikkeling beter te beheersen. Dit omdat er bij het ontwikkelen van projecten vele risico's kunnen optreden die het rendement van het project kunnen bedreigen. De besluitvormer die een beslissing moet nemen over de investeringen in een project moet dit niet alleen doen op basis van rendementsberekeningen, maar ook op basis van een risicoprofiel. De vraag naar een professioneel risicoanalysemodel, om dit complexe geheel van factoren die het projectontwikkelingsproces beïnvloeden, is hiervan het gevolg. Op het moment is een dergelijk model wel aanwezig, alleen wordt deze niet of nauwelijks ingevuld. De aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat risicoanalyse en risicomanagement een vooraanstaande rol gaan spelen in de besluitvorming binnen Ballast Nedam Bouw Oost.

Om het risicoanalysemodel toepasbaar te maken in de praktijk is er voor gekozen om verschillende interviews te houden met besluitvormers binnen Ballast Nedam Bouw Oost. Op deze manier zijn aanbevelingen gedaan en een plan van aanpak voor een model die verder uitgewerkt dient te worden. De input uit deze interviews hebben betrekking op de opzet van de risicoanalyse, maar ook op de invulling hiervan. Zij zijn namelijk diegene die er uiteindelijk mee moeten werken.

Tevens wordt onderzoek verricht door de bestaande 'Integrale 3D-projectbeheersing' te toetsen in de praktijk. Het onderzoek zal worden gekoppeld aan een utiliteitsbouwproject, namelijk 't Loo-kwartier in Doetinchem. Aan de hand van dit project ondervindt men de problemen die zich voordoen bij het uitvoeren. De uitkomsten van deze bevindingen worden omgezet naar een wijziging in de bestaande risicoanalyse. Binnen de afdeling calculatie is de 'Integrale 3D-projectbeheersing' onderzocht, maar het onderzoek is in grote lijnen toch over risicoanalyse binnen Ballast Nedam Bouw Oost gegaan.

Uit het onderzoek zijn een aantal gebreken naar voren gekomen, waardoor de 'Integrale 3D-projectbeheersing', de risicoanalyse en risicomanagement niet optimaal wordt gebruikt. De conclusie van dit onderzoek is dat Ballast Nedam Bouw Oost nogal wat moet veranderen aan het bestand, wil het er daadwerkelijk profijt van hebben.

Het resultaat van dit onderzoek is verwerkt in een aantal aanbevelingen richting Ballast Nedam Bouw Oost met als doel een effectief risicomanagement binnen het projectontwikkelingsproces.
Het verslag is geschreven voor iedereen die meer wil weten over risicomanagement binnen de ontwikkelende bouwer Ballast Nedam, met als resultaat het aandragen van oplossingen voor een betere risicoanalyse c.q. risicobeheersingbestand.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerBallast Nedam Bouw Oost B.V. te Arnhem
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk