De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie en validatie van de contrast MRSA Broth en de ESwab voor een snellere meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) diagnostiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inventarisatie en validatie van de contrast MRSA Broth en de ESwab voor een snellere meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) diagnostiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het medische microbiologisch laboratorium kunnen verschillende onderzoeken verricht worden. Vaak is hiervoor meer dan één wattenstok van het patiëntenmateriaal nodig. Dit loopt echter vaak in de praktijk mis, waardoor het laboratorium niet kan voldoen aan de vraagstelling. Het loopt vooral mis wanneer er naast banale kweken ook een onderzoek naar bijzondere resistente micro-organismen (BRMO’s) gedaan moet worden. In dit geval is er sprake van een uitgebreid bacteriologisch onderzoek.
Daarom dient de vraag onderzocht te worden of de Liquid Amies ElutionSwab (ESwab, Copan Innovation, Italy) hiervoor een oplossing biedt. Ook is de vraag of de microbiologische detectiegrens met de ESwab vergelijkbaar of beter is dan het huidige afnamesysteem, de CultureSwab EZ (CSwab, BD Diagnostics, The Netherlands). Een snelle MRSA diagnostiek is gewenst om patiënten onnodig (te lang) in quarantaine te verplegen. Biedt de Contrast MRSA Broth (CMB, OXOID, United Kingdom) hierbij mogelijk een oplossing? Ook dient de vraag, of het gebruik van de ESwab mogelijk de aankweekbouillon overbodig maakt.
Deze vraagstellingen werden onderzocht met behulp van verdunningsreeksen van MRSA positieve en negatieve stammen. Deze verdunningsreeksen werden ongespiked en gespiked, in fecale flora, meegenomen in het onderzoek. Aan de hand van deze verdunningsreeksen werden de detectiegrenzen van de ESwab vergeleken met de huidige CSwab in de volgende detectie media; de huidige aankweekbouillon de phenol red mannitol broth (PRMB, Biomérieux Diagnostics, France), de onderzochte aankweekbouillon CMB en op de voedingsbodems, de bloedplaat (BLD, OXOID, United Kingdom) en MRSA select agar (MRSS, Bio-Rad, France).
Tevens werd er onderzocht of de opslagtijd, op kamertemperatuur, van de wattenstokken invloed heeft op de detectie van MRSA.
Na het onderzoek bleek geen verschil te zijn in opbrengst van de ESwab en CSwab in de aankweekbouillons en op de selectieve voedingsbodem. De microbiologische detectiegrens van beide swabs in beide aankweekbouillons werd gedetecteerd bij 50 KVE/ml. De detectiegrens op de MRSS was voor beide swabs bij 1500 KVE/ml. De natuurlijke bacteriën hadden geen invloed in de CMB en op de MRSS, maar wel in de PRMB en op de BLD.
Aan de hand van de resultaten wordt er geconcludeerd dat de ESwab vergelijkbaar is met de CSwab. Ook kan er vastgesteld worden dat de CMB direct bruikbaar is in de praktijk, omdat deze betrouwbaar na 24u MRSA kan uitsluiten. Uit het in vivo onderzoek bleek dat een aankweekbouillon niet nodig is bij het gebruik van de ESwab. Echter, het afschaffen van de aankweekbouillon wordt niet aangeraden, omdat de kans om MRSA te detecteren bij een lage kolonisatie wordt verhoogd. Dit blijkt uit het in vitro onderzoek waarbij een lage kolonisatiegraad (d.w.z. 5 KVE/ml) niet alle MRSA gedetecteerd wordt op de MRSS. Met de ophoping werd deze lage kolonisatiegraad wel gedetecteerd. Verder blijkt uit het onderzoek dat de BLD alleen nut heeft voor het controleren van de kweekafname en niet om MRSA te detecteren en isoleren. Dit wordt tevens door het NVMM aangeraden.
Uit het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gegeven. De CMB en de ESwab werken beide optimaal voor een snellere MRSA diagnostiek en kan direct gebruikt worden in de diagnostiek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er geconstateerd dat de BLD geen toegevoegde waarde heeft met betrekking tot het detecteren en isoleren van MRSA, maar wel nodig is voor het controleren van de afname. Verder bleek uit het onderzoek dat de aankweekbouillon mogelijk overbodig wordt bij het gebruik van de ESwab. Om zeker te zijn dat de aankweekbouillon afgeschaft kan worden dient er een vervolg in vivo onderzoek worden uitgevoerd met meerdere patiëntenmaterialen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersSJG Weert, afdeling Medische Microbiologie & Ziekenhuishygiëne
Datum2013-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk