De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan een leerkracht oppositioneel gedrag verminderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan een leerkracht oppositioneel gedrag verminderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Oppositioneel gedrag wordt volgens de Onderwijsraad (2010) al jarenlang gezien als een maatschappelijk probleem. Op de vraag wat de oorzaak is van oppositioneel gedrag is echter geen eenduidig antwoord te geven. Volgens verschillende literaire bronnen wordt oppositioneel gedrag door zowel endogene als exogene factoren veroorzaakt.
In het voorliggende onderzoek is getracht bij kinderen met oppositioneel gedrag het negatieve verwachtingspatroon te doorbreken. Dit is gedaan door oplossingsgerichte gesprekken met leerlingen te voeren. Volgens Shazer (1994) zijn oplossingsgerichte gesprekken de manier om de autonomie van een leerling te stimuleren. In de gesprekken geven de leerlingen zelf aan hoe zij vinden dat het oppositionele gedrag verminderd kan worden. Het is van belang dat aandacht wordt geschonken aan talenten van de leerling en niet aan het oppositionele gedrag.
Het onderzoek is uitgevoerd op speciaal basisonderwijs 'De Sponder' bij twee jongens die oppositioneel gedrag vertonen. De resultaten werden gemeten met de 'Leerkracht-Leerling Relatie Vragenlijst' (LLRV). Deze vragenlijst is ontworpen door Koomen, Verscheuren & Pianta (2007). De LLRV geeft een indicatie van de kwaliteit van de leerkracht-leerling relatie volgens het oordeel van de leerkracht. Hierbij wordt de nabijheid-, conflict- en de afhankelijkheidscore gemeten.
Voor analyse van de onderzoeksresultaten is gebruik gemaakt van de t-toets voor gepaarde waarnemingen. Hieruit blijkt dat er een significante daling is te zien bij de conflictnormscores. Bovendien is er een gemiddelde stijging waar te nemen in de totale leerkracht-leerling relatie.
Op basis van bovenstaande waarnemingen kan geconcludeerd worden dat er door het onderzoek sprake is van een positieve gedragsverandering op het gebied van oppositioneel gedrag. Om hier een meer gegronde uitspraak over te doen zou het experiment nogmaals met meerdere leerlingen moeten worden uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek bij herhaling in een andere situatie ook tot succesvolle resultaten leidt dan is er sprake van wetmatigheid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersDe Sponder
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk