De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen Scheiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
In dit eindrapport kunt u lezen op welke manier gezinnen in (echt)scheiding het beste ondersteund kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centrum Jeugd en Gezin (hierna CJG) in Schijndel. Door de transitie is de gehele jeugdzorg toegewezen aan de gemeenten. In Schijndel heeft de gemeente besloten dat het CJG dit op zich gaat nemen. Doordat het CJG nu de gehele jeugdzorg toegewezen heeft gekregen zijn er nieuwe vragen ontstaan. Een van deze vragen betreffen de gezinnen in (echt)scheiding. Jaarlijks maken zo’n 70.000 kinderen een (echt)scheiding van hun ouders mee, dit is tevens een groeiende problematiek. De probleemstelling, die naar aanleiding van deze verandering en groeiende problematiek is ontstaan, luidt als volgt: ‘Hoe kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een (echt)scheidingssituatie ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?’ Bij deze probleemstelling zijn een doelstelling en verschillende deelvragen geformuleerd.
Om antwoord op deze probleemstelling en deelvragen te geven is er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Tevens zijn 7 professionals van het basisteam jeugd en gezin, onderdeel van het CJG, geïnterviewd. Deze interviews zijn gehouden met behulp van een topiclijst. Een stuk algemene informatie, begeleiding aan kinderen en de begeleiding aan de ouders is hierbij aan bod gekomen. Tevens is er contact geweest met het CJG in Sint-Oedenrode om de aanpak te vergelijken.
De belangrijkste conclusies zijn hieronder kort weergegeven. Kinderen kunnen gevolgen ondervinden door de (echt)scheiding van hun ouders. Deze gevolgen kunnen ontstaan als ouders conflicten hebben, kinderen worden hier namelijk verdrietig, boos en angstig van. De gevolgen zijn op te delen in praktische en emotionele gevolgen. Praktisch kunnen kinderen te maken krijgen met het verhuizen naar een ander dorp en/of school en de komst van een stiefvader of -moeder. Tevens kan de financiële situatie achteruitgaan. Emotioneel kunnen de kinderen een lager opleidingsniveau behalen, hebben zij meer internaliserende- en/of externaliserende problemen, minder contact met de ouders, meer problemen met vriendschaps- en liefdesrelaties en een groter eigen scheidingsrisico.
Na aanleiding van de interviews kwam naar voren dat er voornamelijk gewerkt werd op basis van ervaring, waarbij door sommige professionals gebruik gemaakt werd van methoden zoals triple P en het oplossingsgericht werken. Bij de ouders gaven sommige professionals aan de hulpvraag in kaart te brengen, uit te gaan van de vragen van ouders en de verantwoordelijkheid bij hen te laten. Voor de kinderen heeft het CJG de begeleiding goed geregeld. In het algemeen kunnen de professionals elkaar en andere instellingen benaderen als zij problemen ervaren in de begeleiding.
Als interventie is het CJG in Schijndel bezig met het opzetten van een pilot voor een KIES groep. Dit is een preventieve spel- en praatgroep voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Hier leren zij omgaan met de veranderende situatie en worden eventuele problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Het betreft een groepsgerichte interventie, waardoor zij inzien dat ze niet de enige zijn.
Over het algemeen is het van belang dat de professionals van het CJG het kind centraal zetten en ouders bewust maken van de factoren die het probleem in stand houden. Dit kan door middel van het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk is het van belang dat er tot een goede samenwerkingsrelatie gekomen wordt, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden met respect voor de beperkingen, waar de nadruk ligt op de sterke punten van het gezin en hulpbronnen van het gezin zichtbaar gemaakt worden. Dit alles wordt gedaan door middel van meervoudige partijdigheid.
Door het analyseren van de verkregen resultaten en hier de nodige conclusies uit te trekken is er gekomen tot een aantal aanbevelingen voor de praktijk, 3 hiervan zijn uitgewerkt in een beroepsproduct. Zo is er een folder ontwikkeld waarin algemene informatie over de hulp aan ouders in (echt)scheiding staat beschreven en een folder waarin informatie over de KIES groep gegeven wordt. Is er een stroomschema waarin beschreven staat waar de gezinnen in (echt)scheiding naar doorverwezen kunnen worden en is er een samenvattend document gemaakt. Dit document bestaat uit 2 a4’tjes waarin kort de belangrijkste resultaten beschreven staan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerCJG Schijndel
Datum2015-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk