De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De interactie tussen protozoa en chemo-autotrofe micro-organismen in mariene sedimenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De interactie tussen protozoa en chemo-autotrofe micro-organismen in mariene sedimenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
In een eerder onderzoek naar chemo-autotrofie op het NIOO werd een 13C PLFA label, dat alleen door chemo-autotrofe organismen kan worden opgenomen, ook in protozoa ontdekt. Dit duidde op een mogelijke interactie tussen chemo-autotrofen en protzoa, omdat de protozoa het label alleen opgenomen konden hebben door symbiose met, of begrazing van chemo-autotrofe bacteriën. Het doel van dit afstudeer project was een duidelijker beeld te krijgen over deze interactie.

In het eerste experiment van het afstudeer project, is een substraat additie experiment uitgevoerd, hierbij is gekeken of bepaalde organismen konden worden gestimuleerd in groei door verschillende zwavelverbindingen aan een monster toe te voegen.
Om te bepalen welke organismen werden gestimuleerd, is de 13C PLFA labelings methode toegepast. Bij deze methode wordt een monster geïncubeerd met het zeldzame 13C-isotoop, dat alleen door autotrofe organismen opgenomen kan worden, vervolgens is met behulp van GC-IRMS het 13C label aangetoond in de soort specifieke vetzuren (PLFA) uit het celmembraan van de organismen.
In een tweede experiment is met dezelfde methode geprobeerd een groeiverband aan te tonen door gedurende 16 dagen de toename van 13C-label in chemo-autotrofen met de toename van 13C-label in protozoa te vergelijken. Ten slotte is ook een clone library gemaakt aan de hand van 18S rRNA, om de diversiteit van protozoa specifieker te kunnen bepalen.

Uit het substraat additie experiment kwam naar voren dat, alleen onder aërobe omstandigheden groei van protozoa te zien was, en dat het toevoegen van het substraat FeS2 de protozoa meer werden gestimuleerd dan bij de controle.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersNIOO-KNAW , locatie CEME te Yerseke
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk