De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het voorkomen van stress bij leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het voorkomen van stress bij leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Van de jongeren in Nederland tussen de 5 en 16 jaar ervaart bijna 70% stress (TNS NIPO, 2003). Stress bij jongeren blijkt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een probleem te zijn. Er wordt zelfs gesproken over een 'epidemie'. In dit onderzoek wordt stress gedefinieerd als: 'een situatie waarin iemand zodanig van zijn stuk wordt gebracht dat er niet direct herstel optreedt in het lichaam (Cornelis & Jellesma, 2010) met als gevolg dat het slecht is voor de gezondheid wat weer kan leiden tot obesitas (Cartwright et al., 2003), hartaanval (Goossens, 2009) of psychische problemen'(Holmes & Rahe, 1967).
In dit onderzoek ligt de nadruk op oorzaken en oplossingen binnen het onderwijs. De druk van het onderwijssysteem zorgt voor stress bij de leerkracht. Deze leerkracht krijgt veel verwachtingen van bovenaf (overheid, ouders, etc.) opgelegd. De door de leerkracht beleefde druk en stress wordt door de leerlingen ervaren en omgezet in diverse gedragingen die als 'problematisch' worden gezien (druk, niet geconcentreerd, agressief, etc.). De leerkracht gebruikt zijn macht om te compenseren en orde te houden. Die macht roept verzet op bij leerlingen of vluchtgedrag, beide kenmerken van stress. Dit opgelegde fenomeen staat in schril contrast met wat mensen daadwerkelijk willen, zo blijkt uit onderzoek (Chin & Benne, 1985): ze willen gehoord worden en inspraak hebben in hun leven. In dat kader roept macht het gevoel van manipulatie op. De eigenwaarde en macht van de leerkracht moet een verandering in mentaliteit teweeg kunnen brengen wat het zelf oplossend vermogen van de leerlingen moet vergroten. Te denken hierbij valt aan het vergroten van de vrijheid van denken door het stellen van open vragen door de leerkracht en het aan het denken zetten van de leerling en niet ook nog eens daar de uitkomst van bepalen. De expressiviteit, zakelijkheid van de boodschap en de relationele sfeer zou hierbij een belangrijke factor moeten zijn. In dit kader is er bij tien deelnemers een variant van de Trier Social Stress Test (Kirschbaum et al., 1993) afgenomen tijdens twee momenten van presenteren. De eerste keer presenteerden de leerlingen door voor te bereiden met een hand-out vanuit de school met daarop een vooraf bepaald stappenplan en de tweede keer door gebruik te maken van hun eigen creativiteit en vrijheid van denken. De onderzoeksresultaten blijken niet significant.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersHet Brederocollege
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk