De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project BLOEI

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt project BLOEI (in de Buurt, Leren, Opgroeien En Integreren) beschreven. De opdrachtgever van dit project is Welzijn Eindhoven. Dit onderzoek richt zich op het kinderwerk binnen Welzijn Eindhoven. De doelstelling van het onderzoek luidde:
Eind mei 2012 wordt er een adviesrapport en activiteitenplan afgeleverd bij de opdrachtgever, met daarin aanbevelingen over hoe het naschoolse activiteitenaanbod van het kinderwerk eruit zou moeten zien, zodat de medewerkers en het aanbod van het kinderwerk aansluiting kunnen vinden bij kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Eindhoven die het Speciaal Basis Onderwijs(SBO) en Speciaal Onderwijs(SO) bezoeken. De probleemstelling van het project heeft een voorschrijvend karakter en luidt: Welke suggesties kunnen gedaan worden voor het aanbod van het kinderwerk, zodat er aansluiting kan plaatsvinden bij kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Eindhoven die het SBO en SO bezoeken?

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Het literatuuronderzoek heeft zich gericht op de problematieken en behoeften van kinderen die het SBO en SO bezoeken. De enquêtes en interviews waren gericht op het huidig naschoolse activiteitenaanbod en het gewenst naschoolse activiteitenaanbod van het kinderwerk volgens de medewerkers. De enquêtes zijn gehouden onder alle kinderwerkers, stagiaires en vrijwilligers van het kinderwerk. Tijdens de interviews is er gericht gekeken naar één wijk waar de meeste behoefte was aan verandering van het aanbod en dat is de wijk Jagershoef geworden, in stadsdeel Woensel-Noord.

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende problematieken aanwezig zijn bij kinderen van het SBO en SO. Deze kinderen hebben het meest behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid. Vanuit de enquêtes is naar voren gekomen dat de medewerkers op veel punten tevreden zijn. Daar en tegen hebben ze ook veel behoeften aan verandering ten aanzien van de aansluiting met kinderen van het SBO en SO. In de interviews zijn deze veranderingen ook aan bod gekomen. De meeste behoeften aan verandering vanuit de medewerkers ligt bij de ruimte, structuur en planning bij activiteiten, ligging van de activiteiten, bekendheid van het kinderwerk en het contact met ouders en leerkrachten. Er is geconcludeerd dat de medewerkers in vergelijking met de literatuur hetzelfde beeld hebben over de behoeften van kinderen van het SBO en SO. Daarnaast is er ook geconcludeerd dat er vele verbeterpunten liggen in het huidig naschoolse activiteitenaanbod van het kinderwerk.

Vanuit de conclusies en resultaten van het onderzoek zijn verschillende aanbevelingen opgesteld richting het kinderwerk. Met deze aanbevelingen kan het kinderwerk de mogelijkheid tot aansluiting met kinderen van het SBO en SO vergroten. Hierbij streven ze ook de visie van gemeente Eindhoven na, grote participatie in de wijk. De aanbevelingen zijn gericht op randvoorwaarden creëren, bezetting reorganiseren en vrijwilligers werven, communicatie verbeteren, discussiegroep/casusoverleg, de methode 'De Vreedzame Wijk' en vervolgonderzoeken.

Het doel dat project BLOEI voor ogen had, is bereikt. Hopelijk leidt project BLOEI ertoe dat alle kinderen in Eindhoven kunnen integreren in hun eigen wijk, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en op kunnen groeien tot een volwaardige burger van deze maatschappij!

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerWelzijn Eindhoven
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk