De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek: Keuzevrijheid bij SGEVG cliënten

Onderzoek naar het vergroten van de keuzevrijheid bij de SGEVG cliënten van Roos van de Venplein 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek: Keuzevrijheid bij SGEVG cliënten

Onderzoek naar het vergroten van de keuzevrijheid bij de SGEVG cliënten van Roos van de Venplein 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

2. Samenvatting
De laatste jaren zijn er velen veranderingen in de gehandicaptenzorg doorgevoerd. Door deze veranderingen moeten cliënten steeds meer op eigen benen gaan staan en meer hulp vragen aan familie in plaats van aan hulpverleners en begeleiders. Echter bestaan er ook nog doelgroepen als de SGEVG cliënten. Deze cliënten zijn ernstig verstandelijk beperkt, hebben gedragsproblematieken en kunnen ernstige beperkingen ondervinden in hun sociale (zelf)redzaamheid. Zij kunnen niet functioneren zonder begeleiders en/of familie en zijn dan ook erg afhankelijk van hen. De cliënten hebben iedere dag duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid nodig, welke zij uit hun familie en begeleiders halen. Echter kan er wel gestreefd worden naar meer zelfstandigheid en meer keuzevrijheid. Uit een gesprek met de clustermanager van Roos van de Venplein 4 blijkt dat begeleiders iedere dag opnieuw moeten zoeken naar de balans tussen een het aanbieden van een keuze en het overnemen van de regie overnemen. Uit dit gesprek is de volgende onderzoeksvraag gekomen, waar dit onderzoek antwoord op heeft gezocht. De vraag luidt als volgt: ‘Hoe ziet de keuzevrijheid van de SGEVG cliënten van Roos van de Venplein 4 van Amarant te Tilburg eruit?’ Onder keuzevrijheid in dit onderzoek worden alle (gekaderde) aangeboden keuzes die de SGEVG cliënten aangeboden krijgen en zelf mogen bepalen wat ze willen kiezen zonder beperkingen bedoeld. Het gaat hierbij om kleine keuzes zoals het kiezen wat voor beleg de cliënten op hun brood willen of welke kleren zij aan willen. Grotere keuzes kunnen de cliënten, gezien hun beperking, niet maken. Wanneer duidelijk is hoe de keuzevrijheid er op dit moment uit ziet op Roos van de Venplein 4, kan er verder onderzoek worden gedaan naar hoe deze vergroot kan worden. Dit onderzoek kan dus gezien worden als een 0-meting voor verdere onderzoeken.

Door middel van dossierstudie, literatuurstudie, observaties en interviews is naar voren gekomen dat de begeleiders van Roos van de Venplein 4 regelmatig een keuze aanbieden aan de cliënten. Dit is vaak tijdens de eet- en drinkmomenten en nauwelijks bij het aanbieden van een activiteit of tijdens de verzorgingsmomenten. Daarnaast is door middel van dossierstudie, observaties en interviews bekend geworden dat de scenario’s en signaleringsplannen de keuzevrijheid op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Echter werd ook aangegeven dat de SGEVG cliënten deze methodes nodig hebben om hun dag zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Uit de observaties kwam ook naar voren dat van de 77 aangeboden keuzes, de cliënten 68 keer gelijk gestemd bleven. De aangeboden keuzes hebben dus weinig invloed op de stemming van de cliënten. Dit bleek ook op de momenten toen de cliënten geen keuze aangeboden kregen. Om te zien of een cliënt een keuze aankan en dus niet van stemming zal veranderen, moet de begeleider over genoeg cliëntenkennis beschikken en de signalen van de cliënten kunnen zien en kunnen vertalen. De SGEVG cliënten kunnen zeer kleine signalen laten zien die iets zeggen over hun stemming. Daarnaast kunnen zij ook op een kleine manier hun keuze kenbaar maken. Dit gebeurt door ernaar te kijken, door hetgeen wat ze willen aan te tikken, door het verbaal aan te geven of door de begeleiding mee te nemen. De begeleiders van Roos van de Venplein 4 bieden keuzes aan door de opties van de keuze te laten zien. Soms worden keuzes verbaal aangeboden en zelden komt tijdens de observaties de keuze uit eigen initiatief van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersAmarant Groep
Datum2016-05-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk