De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wij horen de beperkte senioren En pleiten voor gepaste activiteiten

Een onderzoek naar de daginvulling bij ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wij horen de beperkte senioren En pleiten voor gepaste activiteiten

Een onderzoek naar de daginvulling bij ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek gaat over de daginvulling van de ouder wordende cliënten1 met een verstandelijke beperking bij Amarant te Tilburg. Het onderzoek wordt gedaan namens de sector Dagbesteding. Er is in Tilburg te weinig aanbod specifiek gericht op ouder wordende cliënten.
De doelstelling van dit project is daarom dan ook: zet voor 1 juni een activiteitenplan op om de ouder wordende cliënten binnen Amarant in Tilburg een zinvolle daginvulling te bieden.
De probleemstelling voor het onderzoek is Hoe kan sector Dagbesteding van Amarant te Tilburg, in district 7 en 8, voorzien in een zinvolle daginvulling voor ouder wordende cliënten?
Het aanbod van dagbesteding moet meer afgestemd worden op de behoeften. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de cliënten. Ook hebben wij aanvullende informatie gekregen van de begeleiders en een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan.
In het onderzoek zijn 53 cliënten geïnterviewd. Uit de interviews blijkt dat cliënten meer activiteiten willen. Populaire categorieën zijn spelletjes (77,4%), recreatief (83.0%) en ontspanning (92.5%). Activiteiten uit deze categorieën zoals sjoelen, kaarten, wandelen en koffie drinken komen structureel terug in het beroepsproduct. Cliënten hebben behoeften aan gezamenlijke activiteiten. Dit zorgt voor sfeer en verbondenheid en dat is iets wat de cliënten waarderen. Gezamenlijke activiteiten en interesses bieden aanknopingspunten voor het opbouwen van een netwerk. Cliënten hebben hier begeleiding bij nodig van een professional, familielid of vrijwilliger.
Tilburg en Jong Gierveld (2007) hebben onderzoek gedaan naar vereenzaming bij ouderen. Conclusie uit dat onderzoek is dat sterke eenzaamheid vaker voorkomt bij ouderen met een klein netwerk. Mede door pathologische ouderdomsverschijnselen hebben ouderwordende cliënten met een verstandelijke beperking meer kans om zich eenzaam te voelen.
Volgens de begeleiding vervelen cliënten zich vooral in de avonden, weekenden en in periodes van vakantie. Juist op deze momenten zal sector Dagbesteding activiteiten aan moeten bieden. Bij het aanbieden van activiteiten moet rekening gehouden worden met gezamenlijke interesses. Hierin spelen begeleiders een grote rol.
Het succes van de Tongerlose Hoef hangt voor een groot deel af van de begeleiders. Om ervoor te zorgen dat cliënten terug blijven komen naar het activiteitenhuis, is motivatie een belangrijk aandachtspunt. Begeleiders zijn belangrijk bij het creëren van sfeer en gastvrijheid. Belangrijk punt is het afstemmen van de activiteiten op het niveau van functioneren van de cliënt. Men moet rekening houden met de wensen en behoeften van de cliënt; vraaggericht werken.
Om sector Dagbesteding te ondersteunen bij het zoeken naar een zinvolle daginvulling voor ouder wordende cliënten, wordt een activiteitenplan gemaakt: het beroepsproduct. Dit product bestaat uit een activiteitenmap voor activiteitenhuis de Tongerlose Hoef. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de resultaten. Zowel de uitkomsten van de interviews, informatie van begeleiders en het literatuuronderzoek zijn hierin meegenomen. Om te kunnen blijven voorzien in een zinvolle daginvulling voor ouder wordende cliënten, is het van groot belang dat begeleiders de activiteitenmap aan blijven vullen en rekening blijven houden met de behoeften van de cliënt. Zo wordt het een dynamisch product wat een goed hulpmiddel blijft in de toekomst.
1 Binnen

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAmarant Tilburg
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk