De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kritisch denken bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kritisch denken bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op kritisch denken waarvan de volgende definitie wordt gehanteerd: 'redelijk,reflectief denken dat gefocust is op de beslissing wat te geloven en wat te doen' ( Ennis, 1985 ). Het leert kinderen om de waarheid te onderzoeken, fair-minded te zijn en dieper na te denken over leerstof. Daarnaast past het binnen de huidige theorie rondom het opbrengstgericht werken, waar iedere basisschool in Nederland niet meer omheen kan.
Om kritisch te kunnen denken moeten de volgende vaardigheden aangeleerd worden: communiceren, informatie verwerven, problemen analyseren, een mening vormen en kritische vragen stellen. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat door te filosoferen een aantal van deze vaardigheden getraind wordt. Hier komt de volgende hypothese uit voort: 'Kritisch denken kan worden aangeleerd door met de leerlingen te filosoferen'. Om de hypothese te kunnen toetsen is er een onderzoeksopzet gemaakt rondom filosofische gesprekken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methodiek zoals die beschreven staat in het boek 'Socrates op de speelplaats' ( Anthone & Mortier, 2007 ).
Uit onderzoek bleek dat er te weinig materiaal en tijd beschikbaar was om vast te kunnen stellen dat deze hypothese klopt. De voor- en nameting lieten weinig groei zien in het aanleren van kritisch denken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn deze: er was te weinig tijd, er zijn te weinig filosofische gesprekken gevoerd en de onderzoeksgroep was te klein. Daarnaast was het niveau van de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen laag, waardoor er moeilijk diepgang in de gesprekken kwam en het communiceren moeizaam verliep. Verder zijn onderwerpen als cultuur en opvoeding, karakter en interesses van het kind en de instructie van de leerkracht mogelijke verklaringen voor de geringe groei. Verondersteld wordt dat er, na langer te filosoferen, een grotere groei bereikt zal worden, maar verder onderzoek is nodig om dit te bewijzen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKBS de Fontein
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk