De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sneller vooruit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Faster Forward heeft als product een CRM applicatie, genaamd 'Elements'. Dit pakket is gemaakt met behulp van PHP en kan het gehele proces binnen een bedrijf faciliteren. De verkregen opdracht heeft als uiteindelijke doel, de eindconsument zelf zijn klantmap te laten beheren waardoor er genoeg informatie is om verzekeringen af te kunnen sluiten. Doordat dit proces buiten te scope ligt heeft de opdracht alleen betrekking op het uitbreiden van de bestaande applicatie om de mogelijkheid te creëren. Hiervoor is de klantmap uit het bestaande pakket uitgebreid met een aantal webservices en zijn er een aantal functionaliteiten toegevoegd aan de frontend. Één van de webservices is gekoppeld aan een externe webservice, welke zich nog in de ontwikkelfase bevindt. Dit brengt met zich mee dat het systeem klaar moet zijn voor eventuele (ingrijpende) wijzigingen.
De opdracht is uitgevoerd door middel van de iteratieve ontwikkelmethode RUP. Dit houdt in dat veranderende eisen en wensen relatief snel doorgevoerd kunnen worden. Alle disciplines van RUP zijn in meer of mindere mate aan bod gekomen in de vier fases: inceptiefase, elaboratiefase, constructiefase en transitiefase. Elke fase brengt één of meerdere producten met zich mee en deze dienen vooral ter ondersteuning van het proces. Overige producten dienen als middel om het eindresultaat duidelijk te maken en te onderbouwen.
De inceptiefase heeft ervoor gezorgd dat er een goed beeld ontstond van de te maken functionaliteiten tijdens de opdracht. Deze functionaliteiten zijn gespecificeerd in een Use Case Model. Dit document is veranderbaar tijdens het traject, waadoor veranderingen ook hier worden doorgevoerd. In deze fase zijn ook de voorbereidingen getroffen om het eindresultaat te testen middels een testplan en een acceptatieplan.
In de elaboratiefase is er een nieuw datamodel ontworpen om toe te voegen aan de huidige database. De eisen hieraan waren de snelheid, uitbreidbaarheid en leesbaarheid. Met behulp van tests is er voor gezorgd dat al deze elementen terugkomen in het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp sluit naadloos aan bij de huidige databasestructuur. In deze fase is ook de huidige techniek voor webservices geanalyseerd om de technische haalbaarheid te bewijzen.
Met de bouw van alle functionaliteiten is begonnen in de constructiefase. Het databasemodel was geïmplementeerd en de eisen waren duidelijk. De bouw van de webservices en de frontend is parallel verlopen doordat er een grote tijdsdruk aanwezig was. In de laatste weken van de constructiefase is Elements door een testfase heen gegaan. Alle te testen functionaliteiten zijn door een andere afdeling door een acceptatietest gegaan. De gevonden bugs zijn meteen opgelost, omdat er een nieuwe release moest naar de klanten. In de testfase zijn de nieuwe webservices niet getest, omdat dit pas in een later stadium geïmplementeerd zou worden.
In de transitiefase hebben de projectleden een ondersteunende rol op zich genomen. Er is een website gemaakt, waarmee de webservices licht getest konden worden en er is ondersteuning geboden aan een andere afdeling. Deze afdeling ging de webservices implementeren en door de omvang was ondersteuning hierbij gewenst. Ook kwamen hier pas de fouten aan het licht, dus was het zaak deze zo snel mogelijk op te lossen.
Uiteindelijk zijn alle functionaliteiten succesvol geïmplementeerd en zijn alle voorbij gekomen fouten opgelost. De ontwikkelmethode is op de juiste manier gevolgd en er zijn geen grote problemen geweest. Er is een goede basis gemaakt om de uiteindelijke doelstelling te kunnen halen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk