De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Datamanagement Bodem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Datamanagement Bodem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
In verband met de inefficiëntie van het huidige datamanagement bodem heeft de adviesgroep olie & gas van Royal Haskoning opdracht gegeven om een nieuwe werkprocedure op te stellen en zo het datamanagementproces bodem te verbeteren. Op dit moment wordt bodemkwaliteitsinformatie voor grote industriële klanten niet op
uniforme wijze bewaard wat uiteindelijk betekent dat het leveren van de gevraagde informatie meer tijd en geld kost dan noodzakelijk. Daarnaast blijkt dat de totstandkoming van de bodemkwaliteitskaart (BKK) die op dit moment door Royal Haskoning wordt aangeboden bij klanten niet efficiënt is. Op grond van een plan van aanpak is bepaald wat er allemaal onderzocht moet worden om de werkprocedure op te kunnen stellen.
De eisen die de klant stelt aan de geleverde bodemkwaliteitsinformatie vanuit Royal Haskoning zijn onderzocht. Aan de hand van deze eisen weet Royal Haskoning welke informatie zij dient op te slaan in de database TerraIndex (TI). Daarnaast zijn ook de eisen die interne gebruikers stellen aan de database TerraIndex en de werkwijze met betrekking tot TerraIndex onderzocht. Aan de hand van eisen van de klant en interne gebruikers en knelpunten uit de oude werkwijze is een nieuwe werkprocedure opgesteld met betrekking tot TerraIndex. TerraIndex dient als centrale database waardoor alle
bodemdata gestroomlijnd wordt in één database. Vanuit TerraIndex zullen gegevens uiteindelijk kunnen worden gevisualiseerd in een webbased applicatie. Er is gekozen om de nieuwe werkprocedure nog niet op te nemen in het huidige kwaliteitssysteem waardoor er ook geen audit gehouden kan worden. De werkprocedure geldt daarom momenteel alleen als werkafspraak voor de bodemprojecten van de
adviesgroep olie & gas. De nieuwe werkprocedure is geïntroduceerd en
geïmplementeerd onder de werknemers door middel van een presentatie/workshop. Uiteindelijk zijn in een kosten-batenanalyse enkele gemaakte afwegingen uitgelegd.
Uit het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:
 De nieuwe werkprocedure is met succes opgesteld;
 Er is zoveel mogelijk aan de eisen van zowel de klant als van interne de gebruiker voldaan;
 Bijna alle knelpunten uit de oude werkwijze zijn verholpen;
 De efficiëntie van het gehele proces is hierdoor verbeterd wat tijd en geld scheelt.
 Er is een webbased applicatie ontwikkeld om gegevens uit TerraIndex te visualiseren naar de wensen van de klant. Hiermee is een unique selling point gecreëerd die als extra service naar de klant toe kan worden aangeboden;
 De kosten voor een aantal onderwerpen in het belang van de nieuwe
werkprocedure blijken op te wegen tegen het voordeel dat er uiteindelijk mee gedaan wordt (tijdsbesparing, kwaliteitsborging).
Aanbevolen wordt om de opgestelde werkprocedure in de toekomst op te nemen in het kwaliteitssysteem, een aparte tool te laten ontwikkelen voor gegevens die niet in TI opgenomen kunnen worden, de overgebleven knelpunten te verhelpen en als laatste om ICT service I.T. Works te wijzen op het feit dat TerraIndex nog niet optimaal functioneert.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersRoyal Haskoning
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk