De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seks met beleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Prisma is een veelzijdige organisatie die al meer dan 100 jaar actief is in de zorg voor verstandelijk beperkten. In samenwerking met MOVISIE is er een brochure geschreven over het omgaan met lichaamsbeleving, intimiteit, seksualiteit en relaties van mensen met een verstandelijke handicap, genaamd 'Seksualiteit; de visie van Prisma'. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de totstandkoming van deze visie. In deze visie worden diverse betrokkenen genoemd die een bepaalde verantwoordelijkheid horen te dragen. Naar aanleiding van diverse signalen die de programmaleider heeft opgevangen, is het vermoeden ontstaan dat er door de diverse betrokkenen binnen de woonvoorzieningen van sector 'Kind & Jeugd' in Biezenmortel niet gehandeld wordt volgens de visie. Dit onderzoek is bedoeld om de programmaleider binnen 24 weken inzicht te bieden in de huidige situatie rondom deze visie, met als nevendoel het bewustmaken van de relevantie van het onderwerp seksualiteit voor de medewerkers van de woonvoorzieningen binnen de sector Kind & Jeugd in Biezenmortel.

Door middel van praktijkgericht kwalitatief onderzoek is onderzocht hoe de programmaleider seksualiteit, aandachtsfunctionaris seksualiteit, orthopedagogen, teamleiders, begeleiders en ouders van de betreffende woonvoorzieningen omgaan met de visie. Hierbij is gebruik gemaakt van bureaustudie en halfgestructureerde interviews. Om bereidheid van medewerkers te winnen is er per woonvoorziening een presentatie gegeven om bekendheid over het onderzoek te creëren en medewerkers enthousiast te krijgen voor medewerking aan de interviews. De groep begeleiders is geworven door middel van een aselecte steekproef waarin iedere begeleider evenveel kans had om tot de populatie te behoren. De overige partijen zijn geworven middels een selecte steekproef. In totaal hebben er 18 interviews plaatsgevonden.

Het eerste resultaat betreft de letterlijke visie van Prisma en hoe de diverse betrokken partijen hiermee omgaan. Het tweede resultaat betreft de samenhangende factoren omtrent de visie, zoals de behoefte aan extra ondersteuning en de wijze van signaleren. Uit de resultaten blijkt dat de visie bij iets meer dan de helft van de begeleiders bekend is. De organisatie vindt het lastig om na verschillende reorganisaties en grote veranderingen de juiste weg te vinden m.b.t. het onderwerp seksualiteit. Men voelt zich daarentegen wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de visie, echter blijkt dit lastig te realiseren in de praktijk. Er gaat op dit moment onvoldoende aandacht en zorg uit naar de seksualiteitsbeleving van cliënten op de drie onderzochte woonvoorzieningen van Kind & Jeugd. Er wordt gesignaleerd, er wordt gereageerd maar er wordt te weinig gekeken naar de achterliggende oorzaak van gedrag. Initiatief vanuit medewerkers m.b.t. dit onderwerp is minimaal. Echter wanneer zij zelf benaderd worden door zowel cliënten als overige betrokkenen, kunnen zij hier open over spreken en gaan zij het onderwerp niet uit de weg. Medewerkers hebben er vertrouwen in dat de huidige situatie zal gaan verbeteren. Dit blijkt uit het feit dat iedereen aangeeft dat er plannen liggen die uitgevoerd gaan worden. Ook de geïnterviewde ouder heeft vertrouwen in Stichting Prisma. Echter heeft deze het onderwerp seksualiteit nog niet beduidend bespreekbaar gemaakt. Hiermee wordt gewacht tot het onderwerp seksualiteit zichtbaar gaat spelen bij het kind.

Uit dit onderzoek is een adviesrapport voortgekomen waarin is gepoogd om heldere aanbevelingen te geven over hoe de visie van Prisma in de praktijk beter tot stand kan komen en het zorgaanbod geoptimaliseerd kan worden. Per woonvoorziening zijn afzonderlijke aanbevelingen gedaan omdat er een wezenlijk verschil zit in de diverse doelgroepen. Het toegepaste onderzoeksmodel voor de totstandkoming van het onderzoeksrapport is gebaseerd op 'Wat is onderzoek' van Verhoeven en 'Onderzoeksmethoden' van 't Hart e.a.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Prisma
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk