De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociaal werk in Indonesie

Een empirisch onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening in weeshuizen op Lombok

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sociaal werk in Indonesie

Een empirisch onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening in weeshuizen op Lombok

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De weeshuizen in Indonesië bieden onderdak aan veel kinderen die anders genoodzaakt zijn om op straat te leven. In Indonesië zijn er naar schatting ongeveer 7000 instellingen die onderdak bieden aan de kansarme kinderen. Uit onderzoek blijkt echter dat de hulpverlening binnen deze instellingen niet optimaal is en dat een verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening van groot belang is. Dit afstudeeronderzoek heeft zich gericht op de situatie in de weeshuizen op Lombok, aangezien daar nog geen onderzoek was verricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag vanuit Stichting LombokCare om te onderzoeken wat de behoeftes in de weeshuizen op Lombok zijn omtrent de professionalisering van hun personeel en de manier waarop de kwaliteit in de weeshuizen verbeterd kan worden. LombokCare wil namelijk een opleiding Sociaal Werk starten om op die manier studenten op te leiden tot professionals, aangezien daar een tekort aan is in de weeshuizen. Er werken op dit moment namelijk onvoldoende werknemers met een vooropleiding in de weeshuizen op Lombok waardoor er onvoldoende kwalitatief goede hulp geboden kan worden. Middels dit onderzoek is onderzocht wat de behoeftes vanuit de praktijk zijn omtrent de professionalisering van het personeel en hoe de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening in de weeshuizen het beste vormgegeven kan worden. Voorafgaand aan het onderzoek is daarvoor de volgende probleemstelling opgesteld:
'Wat zijn de behoeftes tot professionalisering van de werknemers in de weeshuizen op Lombok en op welke wijze kan de kwaliteit van de hulpverlening in de weeshuizen worden verbeterd?'
Middels verschillende onderzoeksvragen wordt er antwoord gegeven op deze probleemstelling. Om allereerst antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is er gebruik gemaakt van drie verschillende dataverzamelingsmethoden; de interviews, de observaties en literatuuronderzoek. De steekproef binnen dit onderzoek betreffen vijf weeshuizen op Lombok; drie overheidsweeshuizen (welke in handen zijn van de regering) en twee particuliere weeshuizen. Binnen deze vijf weeshuizen heeft het onderzoek plaatsgevonden.
Een van de belangrijkste resultaten die naar voren komt in dit onderzoek is dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de particuliere weeshuizen en de overheidsweeshuizen. De situatie in deze weeshuizen is zo verschillend dat ze niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De hulpvraag binnen deze twee soorten weeshuizen ligt dan ook op een geheel ander niveau. Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat de werknemers in de weeshuizen te weinig kennis hebben omtrent de problematieken van de kinderen. Een verbetering hierin is van groot belang om goede hulpverlening te kunnen bieden aan de kinderen.
Een aanbeveling aan LombokCare is dan ook om naast de nieuwe opleiding, ook trainingen op te gaan zetten die ervoor zorgen dat de kennis onder de werknemers in de weeshuizen toe zal nemen. Verdere uitwerkingen van de theorie, de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen zijn te lezen in dit onderzoeksrapport.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting LOmbokcare
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk