De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Coöperatief aan het werk met begrijpend lezen

Bevordering van de motivatie bij het lezen en begrijpen van teksten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Coöperatief aan het werk met begrijpend lezen

Bevordering van de motivatie bij het lezen en begrijpen van teksten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

n dit afstudeeronderzoek wordt aandacht besteed aan de onderzoeksvraag: Leidt het gebruik van coöperatieve werkvormen bij de lessen van begrijpend lezen en studievaardigheden tot een verbetering van de resultaten bij de Cito M7?
Deze vraag is tot stand gekomen door tegenvallende resultaten bij dit vakgebied op de onderzoeksschool, basisschool X. Ook landelijk vallen de resultaten tegen. Er is dan ook veel discussie gaande over de manier waarop begrijpend lezen aangeboden moet worden. In dit onderzoek worden verschillende factoren uitgelicht.
Er wordt gekeken naar het gebruik van leesstrategieën, het werken met of zonder methode en het bevorderen van de motivatie door de woordenschat te vergroten of teksten te kiezen die beter aansluiten bij de belevingswereld. Gekozen is voor het vergroten van de motivatie, door leerlingen met coöperatieve werkvormen bezig te laten zijn. Dit is tevens een manier om kinderen van en met elkaar te laten leren.
Het onderzoekontwerp is opgesteld voor groep 7, met als controlegroep groep 6. In de experimentele groep wordt gedurende 6 weken 3 keer per week begrijpend lezen aangeboden met daarbij verschillende coöperatieve werkvormen. De controlegroep heeft op de gebruikelijke manier gewerkt. Bij de nameting bleken de resultaten in beide groepen gestegen te zijn. De groepen zijn van niveau III naar niveau II gegaan. Er kan dus geconcludeerd worden dat het gebruik van coöperatieve werkvormen wel kan leiden tot verbetering in de resultaten, maar dat de activiteiten van de controlegroep ook tot verbetering geleid hebben.
Uit de resultaten kan gehaald worden dat betere leerlingen meer gemotiveerd waren voor de toets en dus beter of net zo goed gepresteerd hebben. Om deze innovatieve oplossing in te voeren kunnen er kleine aanpassingen gemaakt worden. Er kan gekozen worden voor een langere uitvoeringsperiode, meer wisseling van werkpartner en/of teksten die goed aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk