De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BREEAM-NL

Een gerichte keuze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

BREEAM-NL

Een gerichte keuze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek naar het efficiënt toepassen van BREEAM-NL binnen projecten.

Uit een uitgebreid vooronderzoek naar duurzaamheid en daarbij behorende keurmerken is gebleken dat het kunnen toepassen van BREEAM-NL voor een bouwbedrijf noodzakelijk is om projecten binnen te halen. Steeds meer opdrachtgevers eisen een BREEAM-NL certificering op hun gebouw, maar zij zullen altijd een afweging maken tussen duurzame maatregelen en de daarbij horende kosten. Om de kosten te beperken en toch te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever moet BREEAM-NL bij de realisatie van een project zo efficiënt mogelijk toegepast worden, wat inhoudt dat de minst complexe, minst dure en minst risicovolle credits worden gekozen om toe te passen.

Als gevolg van de complexiteit van de richtlijn zijn er tot op heden slechts enkele experts in staat om die keuze gericht te kunnen maken, waardoor men erg afhankelijk van hen is. Medewerkers die bij de voorbereiding en uitvoering van het project betrokken zijn, blijken zélf niet voldoende inzicht te hebben in de richtlijn, waardoor zij niet in staat zijn de juiste credits te kiezen én deze optimaal uit te voeren. De richtlijn is echter te complex om dit inzicht snel te verkrijgen. Een bestaande Quickscan, die bij Heijmans toegepast wordt, zou als hulpmiddel moeten fungeren bij het maken van een keuze voor de best toepasbare credits, maar biedt geen informatie ter ondersteuning van die keuze.

Doelstelling: Achterhalen welke informatie en inzichten nodig zijn om planvoorbereiders en planontwikkelaars voldoende inzicht te verschaffen om een gerichte keuze te kunnen maken van de best toepasbare credits.

Probleemstelling: Hoe kan de bestaande BREEAM-NL Quickscan van Heijmans verbeterd worden, zodat ook projectontwikkelaars en planvoorbereiders een gerichte keuze kunnen maken voor de best toepasbare credits?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk