De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Think Different

Onderzoek naar de nieuwe digitale ondersteuningstool van Stichting Prisma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Think Different

Onderzoek naar de nieuwe digitale ondersteuningstool van Stichting Prisma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Wanneer mensen in het dagelijkse leven ondersteuning nodig hebben, wordt er vanuit de Wmo hulp geregeld. De Wmo is er voor gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problemen. Met de invoering van de Wmo gaat de zorg van de overheid over naar de lokale gemeenten. Het budget dat de gemeenten krijgen om de zorg te organiseren en uit te voeren wordt alleen flink gekort.
De veranderingen rondom de Wmo kunnen voor de burgers van Stichting Prisma betekenen dat ze minder zorg krijgen dan voorheen. Om in te spelen op de veranderingen die de Wmo met zich meebrengt, heeft Stichting Prisma de digitale ondersteuningstool ontwikkeld. De ondersteuningstool is een digitaal middel dat de ambulante medewerkers van Stichting Prisma inzetten bij de burgers. Binnen Prisma wordt er in het ambulante werk voortaan over burger gesproken in plaats van cliënt. In de ondersteuningstool wordt er vooraf bepaald welke interventies er gedaan worden en er wordt niet meer gerapporteerd, maar er kunnen wel metingen verricht worden. Het grootste verschil wat voor tijdswinst zorgt, is dat er niet meer gerapporteerd wordt. Hierdoor kunnen de burgers toch de optimale zorg krijgen.

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Hoe ervaren de medewerkers van het team Ambulant Specifiek Noord van Stichting Prisma en de burgers, bij wie zij vanaf januari 2015 gestart zijn met de ondersteuningstool, het werken met de nieuwe digitale ondersteuningstool?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er literatuuronderzoek gedaan naar wat de ondersteuningstool inhoud en hoe het aansluit bij de burgers. Er zijn interviews gehouden met behulp van een topiclijst met acht medewerkers van het team Ambulant Specifiek Noord. Als laatste zijn er enquêtes ingevuld door twaalf burgers waar de ondersteuningstool ingezet wordt.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medewerkers de ondersteuningstool als prettig ervaren. Zij ervaren het als een klein, krachtig, duidelijk en compact middel. Volgens de medewerkers kunnen er met de ondersteuningstool duidelijke stappen gemaakt worden in het proces van de burger en dit kan inzichtelijk gemaakt worden aan de burger en aan de gemeente. Een meerderheid van de medewerkers denkt dat de burgers de ondersteuningstool als niet prettig ervaren of hebben hier een neutrale mening over. Dit komt volgens hen vooral omdat het voor de burgers niet van belang is welk middel er ingezet wordt, maar zij vinden het vooral belangrijk dat de medewerker blijft komen voor de ondersteuning en begeleiding. De burgers laten zelf echter een lichte toename zien in hun tevredenheid over de begeleiding nu de ondersteuningstool wordt ingezet.

De medewerkers moeten werken binnen de kaders van de Wmo met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix en de participatieladder. Dit zijn instrumenten die gemeenten ook gebruiken. De meeste medewerkers hebben geen problemen met het invullen van deze instrumenten.
De inhoud van de ondersteuningstool is volgens de medewerkers voor de burgers te moeilijk. De termen zijn te moeilijk en de burgers zouden de schaalvragen lastig vinden om in te vullen.
In de enquête zijn er vragen gesteld over punten die van belang zijn in de ondersteuningstool. Hier geven de burgers een positief antwoord op, waardoor er geconcludeerd kan worden dat de burgers tevreden zijn over de begeleiding die ze krijgen.

De meeste medewerkers vinden dat de ondersteuningstool daadwerkelijk tijd scheelt in de praktijk, omdat er niet meer gerapporteerd wordt. De medewerkers geven wel aan dat ze op dit moment nog erg moeten wennen aan de ondersteuningstool, maar dat het een kwestie van leren is en dat het dan goed komt.

Toch plaatsen de medewerkers ook kanttekeningen bij de ondersteuningstool. Het rapporteren wordt gemist bij belangrijke situaties die aan elkaar overgedragen moeten worden. Naast het toevoegen van een vak voor een stukje rapportage in de tool, zijn er in het onderzoek nog meer aanbevelingen gedaan aan Stichting Prisma. Een iPad voor alle medewerkers of een app van de ondersteuningstool zou erg gewenst zijn om de tool gemakkelijker bereikbaar te maken. Een scholingsdag voor alle medewerkers van het team Ambulant Specifiek Noord zou de tool beter implementeren bij de medewerkers. Naar aanleiding van het onderzoek is er een adviesrapport ter optimalisatie van de ondersteuningstool ontstaan voor Stichting Prisma. Hierin staan alle aanbevelingen voor de organisatie. Als laatste wordt de aanbeveling gedaan om het onderzoek te herhalen, zodat de medewerkers en burgers een beter beeld hebben van de ondersteuningstool.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Prisma
Datum2015-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk