De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het correct toepassen van het VOD beleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het correct toepassen van het VOD beleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2008 is de voorlopige ontslagdatum, hierna te noemen VOD, geïmplementeerd op de afdeling Interne Geneeskunde, Nefrologie en Reumatologie. Een VOD is een streefdatum voor het ontslag van de patiënt. De VOD wordt tijdens de ziekenhuisopname opgesteld door een arts. Een jaar na de implementatie bleek dat het VOD beleid niet goed werd toegepast. Inmiddels is het VOD beleid aangepast door de Joint Commission International die een toevoeging heeft gemaakt op het bestaande beleid, deze aanpassing is nog niet geïmplementeerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de belemmerende factoren voor verpleegkundigen van C5N in het correct toepassen van het VOD beleid en inzicht verkrijgen in wat volgens de verpleegkundigen van de afdeling kansrijke interventies zijn om het VOD beleid correct uit te voeren.

Methode
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek waarbij er een interview heeft plaatsgevonden met beide unithoofden van de afdeling. Ook heeft er een focusgroepsgesprek plaatsgevonden met verpleegkundigen. De gegevens uit beide gesprekken zijn geanalyseerd, gecodeerd en gethematiseerd.

Resultaat
Uit de data-analyse van het interview en de focusgroep kwamen verschillende belemmerende factoren naar voren. Onder anderen dat verpleegkundigen en artsen niet op de hoogte zijn van het nieuwe VOD beleid. Tevens is het bepalen van een VOD soms lastig voor de arts, met name door de patiëntencategorie. Het gebrek aan teamgevoel en samenwerking zijn ook belemmerende factoren. Daarnaast wordt de VOD niet altijd goed uitgelegd aan patiënten en familie. Bovenstaande factoren zijn slechts enkele factoren die invloed hebben op het correct uitvoeren van het VOD beleid.

Discussie
Het nieuwe VOD beleid is nog niet geïmplementeerd op de afdeling, de genoemde belemmerende factoren zijn gebaseerd op ervaringen met het bestaande VOD beleid. Een kanttekening die bij dit onderzoek gemaakt kan worden is dat dit onderzoek enkel gebaseerd is op de meningen, ervaringen en ideeën van verpleegkundigen en unithoofden. Er zijn geen artsen betrokken bij dit onderzoek. Mogelijk komen er nieuwe of andere belemmerende factoren of kansrijke interventies aan het licht als er artsen betrokken waren bij dit onderzoek.

Conclusie
Uit de data-analyse lijkt het erop dat de belemmerende factoren kunnen worden opgeheven door onder anderen kennisverbetering over het VOD beleid, het verbeteren van het teamgevoel en de samenwerkingsrelatie van artsen en verpleegkundigen. Ook dienen er in een implementatieplan kartrekkers te worden aangesteld , het plannen van periodieke evaluaties en het bepalen van een startdatum voor de invoer van het nieuwe VOD beleid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnersJeroen Bosch Ziekenhuis
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk