De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omlegging Provincialeweg Baarle Nassau & Baarle Hertog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omlegging Provincialeweg Baarle Nassau & Baarle Hertog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DOELSTELLING
Door de verkeersproblematiek in de bebouwde kom van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is een omlegging van de 422/202 noodzakelijk. Door de provincie Noord-Brabant is al een tracé bepaald voor deze omlegging. Dit tracé staat grotendeels vast, alleen de zuidelijke aansluiting op de bestaande situatie kan mogelijk nog worden aangepast.
Het doel van ons project is om het duurzaamveilig principe op de omlegging toe te passen en het nieuwe tracé op de omliggende bebouwing te testen op geluidsoverlast. De keuze van de zuidelijke aansluiting is afhankelijk van de meest gunstige ligging wat geluidsoverlast betreft.

AANPAK
Om tot de juiste oplossing te komen is eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar het principe duurzaamveilig. Hierbij is rekening gehouden met de aanpassingen van de provincie Noord-Brabant op de richtlijnen in het handboek wegontwerp.
Verder zijn het type kruispunten bepaald aan de hand van verkeersintensiteits- en capaciteitsberekeningen.
Geluidstechnisch is de verwachtte hoeveelheid geluidsproductie van de omlegging bepaald en door middel van verschillende rekenmethoden is de geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen bepaald. De geluidsbelasting is getest aan de wettelijk bepaalde voorkeursgrenswaarde, waar bij overschrijding van deze waarde maatregelen zijn aangedragen.

RESULTATEN
We zijn tot een definitief voorontwerp gekomen wat wordt uitgevoerd conform duurzaamveilig en voldoet aan de geluidseisen. Met de resultaten wordt de provincie geadviseerd welke zuidelijke variant de beste keuze is en op welke locaties langs het tracé geluidswerende voorzieningen benodigt zijn

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnerProvincie Noord-Brabant, afdeling infrastructuur, bureau projecten
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk